راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill’s Town) – قسمت دوم

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill’s Town) – قسمت دوم

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل چهارم- بخش سوم (Graveyard)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل دو Artifacts، یک مکالمه اضافه، یک میزکار و یک پلاک فایرفلای + اولین ابزار بازی برای ارتقای سلاح است.)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill's Town) - قسمت دوم

بعد از دمو یک شاتگان بدست می‌آورید. به دنبال بیل بروید تا او به شما ساخت بمب جدیدی را یاد بدهد. بعد به سمت چپ این اتاق بروید تا اولین ابزار بازی به همراه پیچ‌هایی را پیدا کنید. (عکس بالا) آنها را بردارید و به سمت انتهای اتاق جایی که یک میزکار است بروید تا ارتقاهای جدیدی را انجام دهید. (فکر خوبی است که با ابزاری که بدست آوردید یکی از Holsterها را بسازید) در اطراف اینجا آیتم‌های مختلفی وجود دارد، در صورت نیاز آنها را بردارید. حال به طبقه بالا بروید و تا انتهای سالن بروید در اتاق سمت راست یک نوشته روی میز است. آن Artifact دیگری به نام Bomb Note است. روی کتابخانه نیز ۵ کپسول وجود دارد، حال به پیش بیل بروید تا پنجره را باز کند، به دنبال آن به طرف دیگر بروید تا دموی کوتاهی آغاز شود.

از پله‌ها پایین بروید و مسیر سمت چپ را بروید تا به جایی برسید که چند کلیکر وجود دارند. در اینجا بهتر است به شکل مخفیانه از کنار این موجودات بگذرید و رد شوید برای گول زدن این موجودات به سمت محلی چیزی پرت کنید تا حواسشان را پرت کنید و از کنارشان بگذرید. سه محیط وجود دارد که با پرتاب بطری یا آجر می‌توانید کلیکرها را گیج کنید در محیط سوم در سمت چپ یک گل وجود دارد که ۵ کپسول به شما می‌دهد بعد نزدیک در شوید تا بیل در را باز کند و بعد داخل شوید. دو رانر در سربالایی وجود دارند از پشت آنها را بگیرید و مخفیانه بکشید. در طرف دیگر نیز یک رانر دیگر پشتش به شماست کار او را نیز مخفیانه بسازید. به جلو بروید و از کنده درخت بگذرید و وارد گاراژ شوید در سمت راست روی قفسه‌ها مقداری پیچ وجود دارد. از پله‌های سمت راست گاراژ بالا بروید صبر کنید کلیکر کنار برود بعد جلو رفته و از پنجره وارد خانه سمت راست شوید.

در داخل خانه، در اتاق اول آیتم‌ها و پیچ‌ها را از روی قفسه‌ها بردارید. در اتاق دوم مراقب رانری که در دم در اتاق است باشید و سریع موجود را بگیرید و خفه کنید. در سمت چپ در دوم که دستشویی است می‌توانید پلاک فایرفلای۱۰ (به نام Mrozik) پیدا کنید. حال مسیر را به سمت جلو بروید، فقط مراقب باشید که کلیکرها و رانرها شما را شناسایی نکنند، اگر هم کردند حسابشان را برسید! جلوتر به چند گاراژ می‌رسید در یکی از گاراژهای جلوتر چندین تیر تیرکمان و مقداری پیچ پیدا خواهید کرد. در گاراژ سمت چپی یک در بسته است ولی یک بخش چوبی کوچک در پایینش می‌بینید آنجا E را بزنید تا راه باز شود و الی بتواند به سمت دیگر برود و در را برایتان باز کند. در اینجا دو کلیکر بیرون در هستند با پرتاب آجر یا بطری به سمت دیگر آنها را دور کنید و داخل خانه شوید. در خانه دو کلیکر دیگر هستند با فشار کنترل به آرامی از کنارشان رد شوید درون خانه در اتاقی که کلیکر است چند آیتم در پشتش خواهید یافت و در اتاق سمت چپ نیز مقداری پیچ وجود دارد. بعد از برداشتن آیتم‌ها از در دیگر خانه بیرون بروید. در بیرون به بالای ون رفته و از طریق چوب به سمت دیگر بروید.

وارد خانه شوید در طبقه اول در هال تیر و در گاراژ تیر تیرکمان را بردارید و بعد به طبقه بالا بروید. در طبقه بالا در کمد آیتم و پیچ‌ها را بردارید. در اتاق سمت راست یک دفترچه وجود دارد که Artifact دیگری به نام Boy’s Diary است. وقتی وارد اتاق بعدی شوید الی شما را صدا می‌کند به پیشش بروید تا مکالمه اضافه یا Optional Conversation را تجربه کنید. در اتاق بعدی ۵ کپسول وجود دارد. به طبقه پایین برگردید و به پیش بیل بروید و به او کمک کنید در گاراژ را باز کند.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill's Town) - قسمت دوم

بعد از دموی کوتاهی، در محیطی هستید که چندین رانر در آنجا قرار دارند. به سمت راست بروید و به آهستگی دو رانری که آنجاست را مخفیانه بکشید. تا جایی که می‌توانید مخفیانه رانرها را بکشید ولی اگر شما را دیدند به سمتتان یورش می‌آورند که می‌توانید با مشت آنها را از پا در بیاورید. جلوتر از هر سمت رانرها به سمتتان یورش می‌آورند، در اینجا به سمتی بدوید و با شاتگان و مشت‌هایتان کار آنها را بسازید، زیاد یکجا نایستید چراکه تعدادشان زیاد است. استفاده از کوکتل برای آتش زدن گروهی آنها نیز پیشنهاد می‌شود. بعد از کشتن دشمنان به سمت اتوبوس مدرسه‌ای که فنس‌ها را تخریب کرده بروید و برای الی قلاب بگیرید تا به بالا برود و نبردبان را پایین بیندازد. از نبردبان بالا بروید و آن طرف فنس به پایین بپرید. در اینجا در بسته است به سرعت به سمت چپ ساختمان بروید و صبر کنید بیل پنجره را باز کند، بعد از اینکه الی داخل شد به رانری که نزدیک می‌شود شلیک کنید و بعد بلافاصله به سمت پنجره برودی و داخل شوید تا دمو آغاز شود.

فصل چهارم- بخش چهارم (Highschool Escape)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل دو Artifacts و دو مکالمه اضافه است.)

بعد از دمو، داخل محیط مدرسه هستید، جلوتر یک کلیکر وجود دارد، سریع نیم‌خیز شوید و به سمت جلو بروید. جلوتر در راهروی سمت چپ سریع رانر را از پشت بگیرید و بکشید. در بالای پله‌ها یک سری آیتم وجود دارد. در راهرو یک رانر و یک کلیکر درون اتاق وجود دارد اگر وارد اتاق شوید یک کلیکر و یک رانر وارد می‌شوند می‌توانید با شاتگان و دیگر وسایلتان همه دشمنان را بکشید تا با خیال راحت‌تری به جلو پیش بروید. وارد اتاق راست شوید و از دیگر به جلو بروید سه رانر در اینجا ظاهر می‌شود. هر سر را بکشید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. در انتهای راهرو با کمک بیل در را باز کنید تا دمو آغاز شود…

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill's Town) - قسمت دوم

بعد از دمو، باید با اولین باس بازی یعنی Bloater مبارزه کنید. اصلا نباید بگذارید این موجود نزدیک‌تان شود و گرنه کارتان تمام است. بهترین گزینه استفاده از کوکتول و بعد شاتگان یا rifle است. به هیچ عنوان نباید اجازه دهید این باس نزدکیتان شود. وقتی نزدیکتان بود به سمت دیگر فرار کنید و به سمتش شلیک کنید تا کم کم کشته شود. در حین مبارزه یک سری رانر نیز سر می‌رسند باید آنها را نیز بکشید. بعضی وقتها Bloater از دور به سمتتان سمی پرت می‌کند باید سریع از جلویش دور شوید یا بعضی وقتها به سمتتان یورش می‌آورد سریع از او دور شوید و به سمتش شلیک کنید. بعد از کشتنش محیط را بگردید و لوت‌ها و مخصوصا تیرها را بردارید. وارد دربی که Bloater از آن وارد شد شوید و پیچ‌ها را بردارید. رو به روی بیل یک سری الوار است که نوار زردی رویش است به آن سمت بروید و E را بزنید تا جوئل برای بیل قلاب بگیرد. بعد از اینکه بیل و الی بالا رفتند سه رانر به شما حمله می‌کنند، آنها را بکشید و بعد به سمت بیل بروید و با پرش دست او را بگیرد تا بالا بروید.

در بالا، به سمت راست بروید و از پنجره شکسته به سمت دیگر بروید و بعد به پایین بپرید. به سرعت به دنبال بیل بروید وقتی بیل و الی از نبردبان بالا می‌روند یک رانر را بکشید و بعد از نبردبان بالا بروید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو، به اتاق قبلی برگردید در آشپزخانه ۵ کپسول وجود دارد. به سمت انتهای خانه بروید و وارد اتاق خواب شوید روی میز یک  Artifact به نام Note From Frank وجود دارد. آیتم‌های دیگر درون اتاق را بردارید و بعد به سمت بیل بروید. در اینجا هم با بیل و هم با الی مکالمه اضافه یا Optional Conversation انجام دهید. حتما یادتان باشد Note From Frank که بیل روی زمین می‌اندازد را بردارید. (این در اصل دومین Artifact این بخش است!) بعد از انجام تمام اینکارها به پشت وانت بروید و E را بزنید. برای بار اول الی نمی‌تواند ماشین را روشن کند پس دوباره ماشین را هل دهید. کمی جلوتر دو رانر و یک کلیکر سر می‌رسد با شلیک شاتگان کلیکر را بکشید و دو رانر را با مشت‌هایتان لت و پار کنید بعد باز به سراغ ماشین بروید و آن را هل بدهید. باز جلوتر سر و کله سه رانر و یک کلیکر پیدا می‌شود آنها را بکشید و باز ماشین را هل دهید. باز جلوتر رانر و کلیکر می‌آید آنها را بکشید و باز ماشین را هل بدهید. وقتی به سر پایینی برسید ماشین جلوتر روشن می‌شود و باز سر و کله تعداد زیادی رانر و کلیکر پیدا می‌شود فقط به سرعت به سمت وانت بروید و پشت E را بزنید تا سوار وانت شده و دمو آغاز شود. با آغاز شدن دمو این فصل به پایان می‌رسد.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

دیدگاه ها بسته شده است