راهنمای مراحل فرعی پک Hearts of Stone ویچر3

راهنمای مراحل فرعی پک Hearts of Stone ویچر3

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

در این قسمت تمام مراحل فرعی پک Hearts of Stone را برایتان در یک جا تهیه کرده‌ایم.

 ماموریت فرعی 1 (Enchanting: Quality Has Its Price)

 ماموریت فرعی 1 (Enchanting: Quality Has Its Price)

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با مرد صحبت کنید. باید برای ادامه ماموریت 5000 کرون پول داشته باشید اگر به این مقدار پول دارید پول را پرداخت کنید و ماموریت را ادامه دهید. حال به محل مشخص شده در نقشه برود و کلنگ را بردارید. سه محل در نقشه مشخص می‌شود. وقتی یکی از آنها jade کافی دارد به وسطی بروید. وقتی به محل رسیدید داخل غار شوید. (گروهی از Arachnomorph و یک Hidden Chest در این مکان وجود دارد موجودات را بکشید) مسیر را به سمت انتهای غار ادامه دهید. جلوتر تعداد بیشتری Arachnomorph به شما حمله می کنند آنها به سمتتان تار می اندازند و به سرعت خود را عقب می‌کشند وقتی به آنها رسیدید ضرباتتان را به صورت مکرر ادامه دهید و یکی یکی آنها را بکشید. بعد از کشتن آنها محیط را بررسی کنید. یک محل قرمز پیدا خواهید کرد، وقتی نزدیکش شدید Use را بزنید. بعد از پیدا کردن Jade  از غار خارج شوید و به پیش مرد برگردید. ماموریت تمام می‌شود برای بیشتر کردن لول Enchanting باید به ترتیب 10000 کرون و 15000 کرون دیگر پول بدهید تا همه‌ی بخش ها باز شود.

 ماموریت فرعی 2 (Without a Trace)

 ماموریت فرعی 2 (Without a Trace)

وقتی تابلو اعلانات Brunwich را بررسی کنید، این ماموریت را بدست می‌آورید. به محل مشخص شده در نقشه بروید و با کوتوله صحبت کنید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید کلیک راست را فشار داده و محیط را بررسی کنید. یک گاری در وسط محل پیدا خواهید کرد آن را بررسی کنید.  بعد از بررسی گاری کمی جلوتر خون را بررسی کرده و مسیر خون را دنبال کنید تا به دهکده برسید آخرین رد پا را بررسی کنید. وارد دهکده شوید و محیط را بررسی کنید. یک زن را در حال کار پیدا می‌کنید با او صحبت کنید. بعد از پایان صحبت باز به می‌توانید به پیش کوتوله برگردید اما قبل از اینکه بروید به کنار جاده‌ای که زن و مرد در آنجا زندگی می‌کنند قدم بگذارید ویچر یک بویی حس می‌کند (عکس بالا) آن را دنبال کنید تا به محلی برسید که مقداری وسایل دروازه‌ای را مسدود کرده است با AARD آنها را نابود کنید و وارد در شوید.  وقتی وارد شوید جسد Folkert را پیدا می‌کنید آن را بررسی کنید. حال به پیش پیرمرد و پیر زن برگردید و با آنها صحبت کنید. در اینجا دو راه دارید یا از جان آنها بگذرید (گزینه اول) یا آنها را بکشید (گزینه دوم) انتخاب با شماست. حال می‌توانید به پیش کوتوله بروید و صحبت کنید ماموریت تمام شده است. 

 ماموریت فرعی 3 (Rose on a Red Field)

در ماموریت Evil’s Soft First Touches میتوانید این ماموریت فرعی را بدست بیاورید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید Ghouls را بکشید. اگر آنها خود را Heal کردند از AXII استفاده کنید و همیشه QUEN  تان را فعال نگهدارید. بعد از کشتن همه‌ی آنها محیط را با فشار دادن کلیک راست بررسی کنید. کمی جلوتر بویی حس می‌کنید داخل خانه شوید.  و محلی که بو از آنجا می‌آید را بررسی کنید. در همان اتاق جلوی پنجره رد پا را بررسی کنید. حال به پشت پنجره در خارج از خانه بروید و رد پاها را بررسی کنید. حال رد پا را دنبال کنید تا به بوته‌ها برسید. حال رد پای جدید را دنبال کنید تا به جسد برسید.

 ماموریت فرعی 3 (Rose on a Red Field)

بعد از بررسی جسد به پشت فنس بروید و رد پا را بررسی کنید (عکس بالا) بعد به سمت محلی که رد پا شما را می‌برد بروید. در میانه‌ی راه چند Drowner به شما حمله می کنند احتیاجی به درگیری نیست فقط رد پا را دنبال کنید و از آنها بگذرید. در انتها به یک Bandit Camp می‌رسید هم‌ی دزدها را بکشید. اول تیراندازها را بکشید و بعد به سراغ بقیه بروید. از QUEN استفاده کنید و بعد از کشتن همه به سراغ سپردار بروید با AXII او را گیج کنید و بعد بکشیدش. بعد وارد خانه شوید و صندوق را خالی کنید. حال محیط بیرون را بگردید تا روی گاری یک برگه پیدا کرده و آن را بخوانید. بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید، دمو آغاز می‌شود.

سه راه دارید یا با آنها بجنگید یا از AXII استفاده کنید و یا 1000 کرون به آنها پول بدهید منطقی استفاده از AXII  است. (می‌توانید به آنها پول بدهید تا XP بیشتری بدست بیاورید و بعد با کشتن آنها 1000 کرون را بردارید در هر صورت باید آنها را بکشید!!) بعد از این در را باز کرده و تا انتهای مسیر به درون غار بروید تا باز دمویی دیگر شروع شود. بعد از صحبت با مرد، باید همه آنها را بکشید. دقت کنید دو تیرانداز در اینجا وجود دارد اول آنها را بکشید بعد آنهایی که شمشیر دارند را بکشید و در آخر با AXII آنکه سپر دارد را گیج کرده و بکشید. بعد از غار خارج شده و به محل مشخص شده در نقشه بروید تا جایزه خود را دریافت کنید.

 ماموریت فرعی 4 (A Midnight Clear)

در صورتی که ماموریت Scenes From a Marriage را قبل از کامل کردن این ماموریت انجام دهید این ماموریت Fail می‌شود.

 ماموریت فرعی 4 (A Midnight Clear)

در عروسی هستید و سه محل در نقشه مشخص شده است. یکی از آنها یک نوشیدنی است. دیگری شاخه درخت Rowan (شانی عاشق این نوع گل است) و دیگری گل بابونه است هر کدام از این موارد تاثیر متفاوتی را روی Shani می‌گذارد. این انتخاب‌ها کمی دیالوگ را تغییر می‌دهد اما در نتیجه کلی تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند. (یک انتخاب دیگر نیز دارید می‌توانید عروسی را ترک کنید و ارتباطی با Shani برقرار نکنید.) بعد از این اگر خواستید در عروسی بمانید به پیش Shani بروید و با او صحبت کنید. کل این مرحله در مورد ارتباط گرالت و Shani است. (تاثیری روی رابطه شما با ینیفر یا تریس نمی‌گذارد) بعد از دیدن دمو ماموریت تمام می‌شود.

 ماموریت فرعی 5 (Avid Collector)

 ماموریت فرعی 5 (Avid Collector)

(طبق روشی که در ماموریت Open Sesame گفته شد عمل کنید تا این ماموریت را بدست بیاورید. در غیر اینصورت این ماموریت Fail می‌شود.) به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید با مرد (Marcus T.K. Hodgson) صحبت کنید و تابلو را به او بدهید. 500 کرون پول و مقداری XP بدست می آورید.

 ماموریت فرعی 6 (Races: Swift as the Western Winds)

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با مرد صحبت کنید تا مسابقه اسب سواری آغاز شود. در طول مسابقه روی خط آبی حرکت کنید و یکبار در طی مسابقه Staminaی اسب را پر کنید و ادامه دهید. مراقب بشکه‌ها نیز باشید. بعد از پیروزی Ofieri stock saddle را بدست می آورید که انرژی اسبتان را 85تا زیاد می‌کند.

 ماموریت فرعی 7 (The Taxman Cometh)

 ماموریت فرعی 7 (The Taxman Cometh)

در نهایت، هنگامی که گرالت 35000 کرون پول یا بیشتر در اختیار داشت، یک مأمور مالیات در بازارهای آکسنفورت ویچر را متوقف می‌کند تا از او چند سوال در مورد درآمدش بپرسد!

همانطور که از بازارهای آکسنفورت عبور می‌کنید، “والتمور میتی” جلوی گرالت را می‌گیرد تا از او در مورد اختلاف درآمد ناگهانی‌اش سؤال کند، که بدون شک باعث ایجاد شک و ظن شده است. سپس از شما سه سوال پرسیده می‌شود:

سوال شماره 1 – آیا تا به حال به تجارت عمده پوست خام در منطقه White Orchard مشغول بوده‌اید؟ (این اشاره به سوء استفاده ای است که در آن شما گاوها را در White Orchard می کشید تا پوست و شیر آنها را برای سود زیاد بفروشید. می توانید پاسخ دهید یا بله یا خیر.)

سوال شماره 2 – آیا تا به حال به قصد فروش مرواریدهای موجود در داخل صدف‌ها آنها را خریده‌اید؟ (بدین منطور که آیا صدف‌های دریایی را می‌خرید، آنها را برای مروارید از بین می‌برید، و آنها را برای سود بالا می‌فروشید. می‌توانید پاسخ دهید یا بله یا خیر.)

سوال شماره 3 – آیا تا به حال به خانه کسی سرک کشیده‌اید تا چیزی را بدون اجازه او بردارید؟ (می توانید پاسخ دهید یا بله یا خیر.)

اگر به دو یا چند سوال سوءاستفاده پاسخ منفی دادید، او به شما یک مدرک می‌هد و عنوان مالیات دهنده خوب را به شما می دهد!

 اما اگر به دو یا چند سوال پاسخ مثبت دادید، او احضاریه ای برای بازپرداخت مالیاتتان به شما تحویل می‌دهد. سپس باید با سند به بانک ویوالدی در نوویگراد گزارش دهید و در مجموع 1000 کرون بپردازید تا همه آن را پرداخت کنید!

 دیگر مراحل پک Hearts of Stone 

دیدگاه ها بسته شده است