رمز تمام گاو صندوق‌های بازی Last of us

رمز تمام گاو صندوق‌های بازی Last of us

در بازی Last of us چهار گاو صندوق وجود دارد که آیتم‌های مختلفی را درون خود جا داده‌اند. در این مطلب محل و رمز تمام آنها قرار گرفته شده است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

اولین گاو صندوق در فصل سوم بخش دوم یعنی (Downtown) پیدا می‌شود. رمز این گاو صندوق 78-43-3 است و درون گاو صندوق ۵۰ پیچ و آيتم‌های دیگر پیدا خواهید کرد.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل چهارم (Bill's Town) - قسمت اول

دومین گاو صندوق در فصل چهارم- بخش اول (The Woods) پیدا می‌شود. رمز این گاو صندوق 21-17-5 است.  مقداری مهمات، ۵۰ پیچ و ۵ کپسول درون آن پیدا خواهید کرد.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

سومین گاو صندوق را در فصل پنجم- بخش دوم (Hotel Lobby) پیدا می‌کنید و رمز آن 56-10-22 است. درون گاوصندوق علاوه بر آیتم، ۵۰ پیچ و تیر، دفترچه راهنمای Shiv Reinforcement وجود دارد.

چهارمین گاو صندوق را در فصل ششم – بخش دوم (Suburbs) پیدا می‌کنید و رمز آن 36-21-08 است. درون گاوصندوق ۱۰ کپسول، مقدار زیادی پیچ و تیر شات گان وجود دارد.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

دیدگاه ها بسته شده است