محل تمام Training Manualهای بازی Last of us

محل تمام Training Manualهای بازی Last of us

در بازی Last of us در فصل‌های مختلف می‌توانید دوازده Training Manual یا دفترچه‌های راهنما پیدا کنید که باعث توانایی‌های شما در زمینه‌های مختلف ارتقا پیدا کند.

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

1. کتابچه راهنمای Shiv Sharpening را در فصل چهارم- بخش دوم (Safehouse) پیدا می‌کنید. با خواندن این کتابچه راهنما شما یاد می‌گیرید که Shivی درست کنید که با دوبار استفاده از بین برود.

2. کتابچه راهنمای Health Splinting را در فصل پنجم- بخش اول (Alone and Forsaken) پیدا خواهید کرد که با خواندنش کمک‌های اولیه ۳۳ درصد بیشتر خونتان را پر می‌کند.

3. دفترچه راهنمای Shiv Reinforcement را در فصل پنجم- بخش دوم (Hotel Lobby) پیدا خواهید کرد (درون گاو صندوق) با گرفتن دفترچه می‌توانید استفاده بیشتری از هر Shiv خود داشته باشید و بازی برایتان در آینده راحت‌تر می‌شود.

4. دفترچه راهنمای Molotov Construction را در فصل پنجم- بخش چهام (Escape The City) پیدا خواهید کرد، با خواندن این دفترچه مولوتوهایی که می‌سازید قوی‌تر میشود و محدوده بیشتری را به آتش می‌کشد.

5. دفترچه راهنمای Bomb Containment را در فصل ششم- بخش اول (The Sewers) پیدا خواهید کرد، با خواندن این دفترچه میزان شعاع انفجار بمب‌ها و نارنجک‌هایی که می‌سازید را بیشتر می‌کنید.

6. دفترچه راهنمای Melee Techniques را در فصل ششم – بخش دوم (Suburbs) پیدا خواهید کرد، با این دفترچه از سلاح نزدیک ارتقا یافته می‌توانید بیش از پیش استفاده کنید.

7. دفترچه راهنمای Smoke Chemistry را در فصل هفتم – بخش اول (Hydroelectric Dam) پیدا خواهید کرد، این دفترچه باعث می‌شود تاثیر بمب دودی شما بیشتر شود.

8. دفترچه راهنمای Health Sterilization را در فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns) پیدا خواهید کرد، با خواندن این دفترچه جعبه‌ کمک‌های اولیه‌ای که می‌سازید خونتان را بیشتر از قبل پر می‌کند.

9. دفترچه راهنمای Molotov Deployment را در فصل هشتم- بخش دوم (Science Building) پیدا خواهید کرد، با خواندن این دفترچه راهنما شعاع انفجار مولوتوهایی که می‌سازید بیشتر می‌شود.

10. دفترچه راهنمای Smoke Shaping را در فصل نهم- بخش دوم (Cabin Resort) پیدا خواهید کرد، این دفترچه میزان گیج کردن دشمنان بوسیله بمب دودی را بیشتر می‌کند.

11. دفترچه راهنمای Bomb Shrapnel را در فصل دهم- بخش دوم (Underground Tunnel) پیدا خواهید کرد، با خواندن این دفترچه میزان شعاع بمب‌های میخی بیشتر می‌شود.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است