معنی Add up to چیست؟ (افعال دو قسمتی(phrasal verbs) شماره ۳)

در این ویدیو افعال دو قسمتی (phrasal verbs) قصد داریم با فعل دو بخشی Add up to  آشنا شویم. از لحاظ تحت اللفظی به معنی “اضافه کردن به میزان” است، درحالیکه در معنای کاربردی و محاوره‌ای به معنای “جمعا می‌شود، در کل می‌شود، معنی دادن، رسیدن به، منجرشدن به” می‌باشد.

Add up to (3)

Your purchases add up to $100.

تمامی خرید های شما جمعا صد دلار می شود.

you add up to one thing

همه جا سراغتو گرفتم

It’s you, they add up to

از همه افراد داخل خیابان پرس‌جو کردم.

The figures add up to 450

این ارقام به 450 نفر می رسد

…برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش  مراجعه کنید…

منابع:

  • صداگذاری مثال‌ها: امید زماندار
  • ویرایش و توضیحات: حسین تاجرزاده
  • ویدیو‌ها: (S02/E01)Little Things (One Direction song) Mr. Robot (TV Series 2015–2019) 

دیدگاهتان را بنویسید