معنی Ask somebody out چیست؟ (افعال دو قسمتی(phrasal verbs) شماره ۱)

در اولین ویدیو افعال دو قسمتی (phrasal verbs) قصد داریم با فعل دو بخشی “Ask somebody out”  آشنا شویم. از لحاظ تحت اللفظی بدین معناست که “از کسی درخواست کردن برای بیرون رفتن”، درحالیکه در معنای کاربردی و محاوره‌ای به معنای “قرار ملاقات عاشقانه گذاشتن با کسی” می‌باشد.

Ask somebody out (1)

If David asked you out on a date, what would you say?

اگر دیوید ازت بخواد باهاش بری بیرون، جوابت چیه؟

He asked me out on a date.

ازم خواست که بریم بیرون.

what would you say if I asked you out sometime?

چی میگی اگر یه وقتایی ازت بخوام بریم بیرون؟

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید