حالت ششم کالوکیشن : قید و صفت

حالت ششم کالوکیشن : قید و صفت

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ حالت ششم کالوکیشن : قید و صفت بروید.

Collocation (6) : Adverb and Adjective

در ویدیو پیش رو قرار است با ششمین حالت کالوکیشن: قید و صفت آشنا شویم.در حالت اول توضیح دادیم که صفت واژه ای است که اسم را توصیف می کند و جایگاه آن میتواند “قبل از اسم و بعد از افعال کمکی و لینکی” باشد.در حالت پنجم هم در خصوص قید صحبت کردیم که واژه‌ای است که به فعل،صفت،مصدر و قید توضیحی اضافه می‌کند.توضیحات کامل صفت ها را می‌توانید در “پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی” مشاهده نمایید.

ویدیوی حالت ششم: قید و صفت 


مثال‌های مرتبط

They are happily married.

آنها با شادمانی و خرسندی ازدواج کردند.

I am fully aware that there are serious problems.

کاملا خبر دارم که مشکلات جدی وجود دارند.

I am happily married.

من با شادمانی و خرسندی ازدواج کردم.

Harry was blissfully unaware that he was in danger.

هَری از روی حالت مستی و خوشحالی حواسش نبود که در خطر بود.

 

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید