کالوکیشن : Have fun

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Have” بروید. در ادامه کالوکیشن Have fun را مورد بررسی قرار داده ایم. با ما همراه باشید.

 Collocation (38) 

در ویدیو پیش رو قرار است با “کالوکیشن “Have fun” آشنا شویم. کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل Have آنها را ساخت. قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.

مثال‌های مرتبط

I am sure you will have fun on the school trip.

مطمئنم در اردو مدرسه بهت خوش میگذره.

I had fun at the party. I really enjoyed it, it was great!

مهمونی بهم خوش گذشت. واقعا لذت بردم، عالی بود.

I play cards only for fun. It’s nothing serious, just a game.

من کارت بازی فقط برای خوش گذرونی و تفریح بازی میکنم. کار جدی نیست، فقط یه بازیه.

You’ve had your fun – now go home!

بهت خوش گذشته، حالاتو کردی، حالا برو خونه!

We have fun with our families and the children when we have a family gathering.

ما بهمون خوش میگذره با خانواده و بچه ها زمانی که دورهمی خانوادگی داریم.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

آخرین مطالب بخش آموزشی

آخرین مطالب بخش سرگرمی

دیدگاهتان را بنویسید