کالوکیشن : Make a choice

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (13) : Make a choice

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make a choice ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی کالوکیشن : Make a choice


مثال‌های مرتبط

Hector had to make a choice between his career and his family.

هکتور مجبور بود بین حرفه و خانواده اش یکی را انتخاب کند.

This Parliament must make a choice.

این مجلس باید تصمیم گیری کند.

You have to make a choice.

تو باید تصمیم بگیری( انتخاب کنی).

The customer has to be able to make a choice. 

مشتری باید بتواند انتخاب کند.

make a choice ,make a change.

انتحاب کن، عوض کن

make a good choice

یک تصمیم خوب بگیر.

you gotta make a choice

تو باید تصمیم بگیری( انتخاب کنی)

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید