کالوکیشن Make a contribution

کالوکیشن : Make a contribution

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (15) : Make a contribution

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make a contribution ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی کالوکیشن : Make a contribution


مثال‌های مرتبط

She made a useful contribution to the discussion.

او مشارکت مفیدی در بحث داشت.

He made an important contribution to the debate.

او سهم مهمی در بحث و گفتگو داشت.

He made many positive contributions to the growth of the city.

او نقش بسیار مثبتی در رشد شهر داشت.

He doesn’t make political contributions.

او اصلا مشارکت سیاسی ندارد.

What contributions can you make?

چه کمک هایی میتونی کنی؟

You know, I rarely make personal contributions.

خودتون میدونید که من به ندرت کمک های شخصی میکنم.

 

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید