کالوکیشن Make a decision

کالوکیشن : Make a decision

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (16) : Make a decision

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make a decision ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی کالوکیشن : Make a decision


مثال‌های مرتبط

I’m glad it’s you who has to make the decision, not me.

خوشحالم اینبار تویی که باید تصمیم بگیره نه من.

She made the decision to focus on life sciences.

او تصمیم گرفت که بر روی علوم زندگی تمرکز کند.

A decision was made by governments to take some measures on natural disasters.

تصمیمی توسط دولت گرفته شد که تدابیری در خصوص بلایای طبیعی لحاظ کنند.

Another decision was made.

تصمیم دیگری گرفته شد.

You must make a decision before it’s too late.

تو باید قبل از اینکه خیلی دیر شه تصمیم بگیری.

It’s a rational decision.

تصمیم عاقلانه( منطقی) هست.

 

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید