کالوکیشن : Make arrangements for

کالوکیشن : Make arrangements for

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (11) : Make arrangements for

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make arrangements for  ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی کالوکیشن : Make arrangements for


مثال‌های مرتبط

The school can make arrangements for pupils with special needs.

مدرسه میتواند متناسب با نیازهای خاص برای دانش آموزان برنامه هایی را تدارک ببیند.

I will make arrangements for you two to meet this week.

برای شما دوتا برنامه ای را تنظیم میکنم که این هفته بتونید همدیگر را ببینید.

Please make arrangements for my sister. She’ll be arriving in the morning.

لطفا برای خواهرم برنامه ریزی کنید. فردا صبح همین موقع میرسد.

They’d made all the arrangements for the party.

آنها برای مهمانی همه تدارکات را فراهم کرده بودند.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید