راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ داستانهای فرعی Eerie Drawings

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ داستانهای فرعی Eerie Drawings

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

مورد بعدی هیچ اچیومنتی درباره‌اش بدست نمی‌آورید و تنها مربوط به داستان‌های فرعی بازی می‌شود. این مورد با نام Eerie Drawings شناخته می‌شود و نحوه بدست آوردنش به شرح زیر است.

در بازی یکسری نقاشی کودکانه قرار دارد که می‌توانید این نقاشی‌ها را برای خودتان تفسیر کنید و بفهمید منظورشان چیست.

اولین نقاشی در طبقه دوم در انتهای راهرو قرار دارد.

دومین نقاشی روبروی دفتر توماس قرار دارد.

سومین نقاشی کنار آیینه‌ای که شما را به دنیای دیگر می‌برد قرا دارد.

چهارمین نقاشی در دنیای Spirit قرار دارد کنار اجساد نیکولا و توری

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است