راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

بعد از انجام بخش دهم بازی: Pump Station به این بخش میرسید.

The Bunker

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 1

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 2

در انتهای قسمت قبل وارد یک پناهگاه زیرزمینی شدید. وقتی وارد این پناهگاه شدید متوجه یک پنل الکتریکی می‌شوید. اهرم این پنل را پایین بیاورید تا برق وصل شود.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 3

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 4

از چراغ قوه استفاده کنید تا بتوانید دید بهتری نسبت به اطراف داشته باشید. در یکی از قفسه‌های روی دیوار مقداری دارو پیدا خواهید کرد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 5

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 6

روی یکی از خرت و پرت‌های این اتاق یک کتاب است که روی آن نوشته Butterfly Atlas و چند چیز دیگر.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 7

همانطور که ادامه می‌دهید به یک در می‌رسید که انگار چیزی آن را از بین برده است. سمت چپ یک سری فیوز است که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 8

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 9

یکی از فیوزها را بیرون بیاورید و آن را ذخیره کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 10

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 11

در اتاق دختر بچه می‌توانید لباس‌ها و عروسک‌ها را بررسی کنید. همه چیز دال بر این است که ماریان در این پناهگاه زندگی می‌کرده است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 12

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 13

بر روی میز کنار تخت هم یکسری کتاب با جلد قرمز میابید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 14

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 15

وقتی همه اتاق را گشتید به سمت پنل Power بروید و برق را وصل کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 16

مطابق تصویر بالا پنل را فعال کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 17

بعد از آنکه برق را وصل کردید به آشپزخانه بروید. یک آیینه در این اتاق قرار دارد که باید آن را درست کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 18

اولین تکه آیینه روی پیش خوان آشپزخانه قرار دارد.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 19

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 20

تکه دیگر آیینه را در Bathroom پیدا می‌کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 21

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 22

تکه دیگر آیینه روی میز کنار تلویزیون است.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 23

در اتاقی که تلویزیون قرار دارد می‌توانید کلی اطلاعات بدست آورید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 24

به آشپزخانه برگردید و آیینه را تعمیر کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 25

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 26

بعد از آنکه وارد آیینه شدید یکی از مهمترین Cut-sceneهای بازی را می‌بینید.

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش یازدهم بازی: The Bunker 27

بعد از آن دیگر به آخِر بازی رسیدید و در نهایت Cut-scene نهایی را می‌بینید.

امیدوارم این راهنمای قدم به قدم بازی برای شما دوستان مفید بوده باشد.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است