راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش پنجم بازی: The Dayroom

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش پنجم بازی: The Dayroom

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

بعد از انجام بخش چهارم بازی: Niwa Hotel Part 2 به این بخش میرسید.

ورود به اتاق Dayroom

در این قسمت بازی به The Bolt Cutters احتیاج دارید پس باید آن را از قسمت قبل حتماً در Inventory گذاشته باشید.

به انتهای راهرو بروید، جایی که جعبه‌ها ادامه مسیر را مسدود کرده‌اند.

آنجا می‌توانید ورودی the stairwell را بیابید. با Cutter زنجیر را پاره کنید.

از پله‌ها پایین بروید تا به طبقه پایین برسید. از این طریق به قسمت دیگر هتل دسترسی میابید.

در طبقه پایین می‌توانید در دیگری را بیابید که با زنجیر بسته شده است. زنجیر را پاره کنید تا به قسمت دیگر بروید.

به راهرو دیگری می‌رسید. به انتهای این راهرو بروید سمت چپتان یک در قرار دارد آن را با Cutter ببرید.

سپس به در Dayroom می‌رسید. این در نیز با زنجیر بسته شده است آن را پاره کنید.

وارد اتاق که بشوید Cut-scene به نمایش در می‌آید.


Dayroom

وارد اتاق که شدید دوروبرتان را نگاه کنید. تعدادی Secret و آیتم خواهید یافت.

به انتهای راهرو بروید و پوستی را که مسیر را بسته ببرید.

همین ابتدای مسیر یکی از Memory Shard ها را خواهید یافت. برای Examine کردن این Shard باید کیسه‌ای که آویزان است (کنار میز ها قرار دارد) را بررسی کنید.

اولین تکه صفحه موسیقی (Sheet) را در این قسمت خواهید یافت.

سپس مسیر را ادامه دهید تا به اتاقی که فقط در حالت روح می‌توانید واردش شوید، برسید.

آیتمی که روی کابینت سمت چپ قرار دارد را بردارید. آیتم equator جلوتر به دردتان می خورد. بعد از بررسی این اتاق به راهرو اصلی برگردید تا دوباره در دنیای زندگان قدم بزنید.

یکی دیگر از تکه صفحه نُت‌های موسیقی را می‌توانید روی صندلی بیابید (سمت راست اتاق). می توانید صفحات را با هم ترکیب کنید.

برای اینکه ادامه دهید باید به سمت دیگر اتاق بروید. یکی از این قسمت‌ها یک کره زمین روی میز قرار دارد.

نزدیکش شوید و equator را روی آن قرار دهید.

کاری که باید انجام دهید این است که این equator و دیگر قطعه ها را طوری بچرخانید که شبیه صورت انسان شوند.

از میان موانع رد شوید تا به بالکن برسید. زیاد سخت نیست کره را بچرخانید تا متوجه شکاف سمت چپ بشوید.

از طریق بالکن به سمت دیگر اتاق بروید. در آنجا آیتمی مهم میابید که بسیار حیاتی است.

در این اتاق یک منبع انرژی و پیانو قرار دارد. سمت راست بروید و میز را نگاه کنید.

کلیدی را میابید که برای باز کردن اتاق معلم است.

کلید را بردارید و یک راست به سمت Dayroom بروید. در اتاق معلم هم بسته است آن را با کلید باز کنید.

مستقیم به سمت میز بروید تا آخرین تکه صفحه نُت‌ها را بیابید.

حال تمام نُت‌ها را دارید تکه‌های کاغذ را به هم بچسبانید.

برگردید سمت پیانو که قبلاً آن را یافته بودید.

کاغذ نُت‌ها را روی پیانو بگذارید. این کار یک منبع انرژی درست می‌کند.

برای ادامه مسیر به آن احتیاج دارید.

سپس پوستی که جلوی مسیر را گرفته است ببرید. از این مسیر به راحتی می‌توانید به اتاق اصلی بروید.

به سمت راه پله بروید. سپر انرژی درست کنید تا جلوی پروانه‌ها را بگیرید. از طریق پلکان به طبقه پایین بروید.

یادتان نرود سه تا Memory Shard را بررسی کنید. یکی روی نقاشی است، دیگری روی عروسک و آخری روی تیرکمان

بعد از چک کردن آنها یک ویلچر ظاهر می شود. آن را examine کنید تا به قسمت دیگر داستان بروید.

ادامه در بخش ششم: Thomas Memory 1

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است