راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ یافتن همه Memory Shardها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ یافتن همه Memory Shardها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

این اچیومنت در قالب آیتمی به نام Memory Shard بدست می آید و تنها 8 تا از این Memory Shard ها در بازی قرار دارد می توانید در طول بازی بیابیدشان.

اولین Memory Shard در طبقه دوم در داخل اتاقی است که در آنجا کافی قرار دارد. به داخل شکاف بروید تا این آیتم را بیابید. ابتدا باید کوزه را Exemine کنید سپس به flickering fragments نزدیک شوید و با استفاده از آنالوگ قطعات خاطره را به هم بچسبانید.

.

دومین Memory Shard هم در طبقه دوم قرار دارد و باید آیتم گلدان را بگردید در این گلدان یک گل آفتابگردان خشک شده مشاهده می شود که مانند قبل باید آیتم را Examine کنید و به flickering fragments نزدیک شوید و با استفاده از آنالوگ‌های دسته قطعات خاطره را به هم بچسبانید.

سومین Memory Shard را در Dayroom هتل پیدا می کنید. برای این کار باید کیسه آویزان را مورد Examine قرار دهید.

چهارمین Memory Shard را وقتی از طریق بالکون به اتاق ِDayroom میروید میابید. برای این منظور آیتم های روی میز را Examine کنید.

پنجمین Memory Shard را در اتاق Staff Room میابید. برای این منظور باید عینک روی میز را Examine کنید.

ششمین Memory Shard را وقتی از طریق پلکان از اتاق Dayroom پایین رفتید میابید. برای این منظور تصویری که در کنارتان قرار دارد را Examine کنید.

هفتمین Memory Shard را وقتی از پلکان پایین Dayroom پایین رفتید می‌یابید. برای این منظور عروسکی که روی نیمکت چوبی است را Examine کنید.

هشتمین Memory Shard را نیز در زیر اتاق Dayroom میابید که باید از پلکان پایین بروید. برای این منظور روبان قرمز را مورد Examine قرار دهید.

نهمین Memory Shard روبروی Red House قررار دارد. باید آیتم Thermal Cup را مورد بررسی قرار دهید.

دهمین Memory Shard نیز روبروی Red House قرار دارد. باید آیتم قوطی را مورد بررسی قرار دهید.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است