راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق Echoآیتم‌ها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ محل دقیق Echoآیتم‌ها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

اچیومنت بعدی که به سراغش می رویم Left Behind and Calling Out to Me نام دارد و مربوط به Echo اشیاء ای غیر از گوشی تلفن‌ها می‌شود. 22 تا شئ در بازی قرار دارد که دارای Echo هستند و باید آنها را بیابید.

اولین اکو را در Bathroom طبقه دوم میابید کافی است داخل سینک قوطی قرص‌ها را بردارید و آن را بچرخانید تا شکاف اکوها را بیابید.

دومین اکو در Bathroom طبقه اول و در داخل آیینه قرار دارد.

سومین اکو را در داخل لابی پیدا می‌کنید البته می‌توانید این اکو را همان ابتدای ورود هم پیدا کنید اما خُب در وب سایت بازی این سومین اکو می‌باشد.

چهارمین اکو را کنار استخر هتل قرار دارد و باید آیتمی که رویش MILICJA نوشته است را بیابید و سپس سمت راست نوشته را بررسی کنید تا اکو را بیابید.

پنجمین اکو را در کنار استخر می یابید که باید داخل استخر بشوید و از سمت چپ آن خارج شوید دوباره آیتمی با نوشته MILICJA میابید آن را مورد بررسی قرار دهید روی حرف L اکو را میابید.

ششمین اکو پشت استخر هتل قرار دارد. لباس های قدیمی را بگردید که روی زمین افتاده اند، اکو را میابید.

هفتمین اکو را در Niwa Resort در بالای استخر میابید.

هستمین اکو در داخل استخر قرار دارد.

نهمین اکو کنار استخر Niwa Resort قرار دارد.

دهمین اکو داخل اتاقی است که کنار استخر Niwa Resort قرار دارد.

یازدهمین اکو در اتاق روبرویی کنفرانس قرار دارد.

دوازدهمین اکو در اتاق ballerina قرار دارد.

سیزدهمین اکو در اتاق کنار آهنبر (Bolt Cutter) قرار دارد. این آیتم روی ویلچر می باشد دقت کنید.

چهاردهمین اکو را در Dayroom پیدا می کنید. یک نقاشی از اسب بر روی جعبه ها قرار دارد که آنر را باید بررسی کنید.

پانزدهمین اکو نیز در همین Dayroom قرار دارد. بر روی یک میز کیف خودنویس قرار دارد آن را بررسی کنید.

شانزدهمین اکو در Workshop است، یک مجسمه اسب که از چوب ساخته شده است را بررسی کنید.

هفدهمین اکو نیز در Workshop قرار دارد. در گوشه اتاق بر روی زمین یک رکورد قرار دارد آن را بررسی کنید.

هجدهمین اکو هم در Workshop است. کیفی که کنار قفسه ها روی زمین است را بررسی کنید.

نونزدهمین اکو بیرون Workshop قرار دارد. برای این منظر باید چرخ یک دوچرخه را بررسی کنید.

بیستمین اکو در Basement است. باید کفشی که بر روی یک صندلی شکسته قرار دارد را بررسی کنید.

بیست و یکمین اکو هم در Basement است. باید یک عروسک خرسی که روی میز کنار کتاب ها می باشد را بررسی کنید.

بیست و دومین اکو هم در Basement قرار دارد. برای این منظر باید سرنگ را مورد بررسی قرار دهید.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است