راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ یافتن همه دست نوشته‌ها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ یافتن همه دست نوشته‌ها

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

اچیومنت بعدی مربوط به یکسری کاغذ و دست نوشته مربوط می‌شود که باید آنها را پیدا کنید. با پیدا کردن این دست نوشته‌ها دو اچیومنت A Dangerous Method و An Unknown Outcome را بدست می‌آروید.

اولین دست نوشته را در طبقه دوم و بیرون اتاق Thomas میابید.

دومین یادداشت را در اتاق توماس میابید که برروی میزش قرار دارد.

سومین یادداشت را در اتاق مخفی پشت Office توماس قرار دارد که روی زمین است.

چهارمین یادداشت را در لابی پشت ستون روی زمین میابید.

پنجمین یادداشت را بالای پلکان پشت استخر در Niwa Resort قرار دارد.

ششمین دست نوشته در Workshop است. وارد کلبه یِ روبروی Red House شوید.

هفتمین یادداشت هم در Workshop است. درون کابینتی که رویش یک کیف لباس است.

هشتمین یادداشت در خانه ویران شده توماس است. این یادداشت روی صندلی سوخته قرار دارد.

نهمین یادداشت هم در خانه ویرانه توماس قرار دارد. این آیتم رد زیرزمین خانه توماس قرار دارد.

دهمین یادداشت هم در خانه خرابه یِ توماس است. این آیتم درون جعبه مقوایی است.

یازدهمین یادداشت در خانه توماس است. این آیتم روی دراور قرار دارد.

دوازدهمین یادداشت در Pumpstation است. این یادداشت بر روی جعبه چوبی قرار دارد.

سیزدهمین یادداشت هم Pumpstation است. این آیتم در اتاق کنترل قرار دارد.

چهاردهمین یادداشت در آپارتمان توماس است. این یادداشت روی قفسه‌ای که تجهیزات الکتریکی رویش قرار دارد وجود دارد.

پانزدهمین یادداشت هم در آپارتمان توماس است. این یادداشت بر روی میز اتاق دختربچه قرار دارد.

شانزدهمین یادداشت هم در آپارتمان توماس است این آیتم را در آشپزخانه میابید.

هفدهمین یادداشت هم در آپارتمان توماس است. در یکی از اتاق ها روی قفسه کتاب قرار دارد.

هجدهمین یادداشت هم در آپارتمان توماس است. در همان اتاق آیتم قبلی روی میز قرار دارد.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است