راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش دهم بازی: Pump Station

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium/ بخش دهم بازی: Pump Station

راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

بعد از انجام بخش نهم بازی: The Red House به این بخش میرسید.

Pump Station

وارد در مخفی بشوید. باید به سمت یک مکان امن بگریزید.

اتاقی که واردش می شوید برق ندارد با Energy Blast می‌توانید برق را برگردانید.

به سمت چپ بروید و راهرو را دنبال کنید. پوستی مسیر را سد کرده است آن را ببرید.

پوست را ببرید و به سمت چپ بروید.

سپس به راست بپیچید. در اینجا یک اتاق کوچک قرار دارد که میتوانید انرژی ذخیره کنید.

جلو بروید. مسیری را میابید که فعلاً نمی توانید از آن بگذرید. باید power خاموش کنید.

به اتاق کنترل می‌رسید. اما Device کار نمی‌کند به اتاق Power برگردید و از Energy Blast استفاده کنید.

به سمت چپ بروید و مسیر را باز کنید.

وقتی در Power Source هستید از Energy Blast استفاده کنید. به اتاق کنترل برگردید و از Device استفاده کنید.

طبق عکس بالا عمل کنید تا به قسمت بعد بروید.

بعد از آن از پله‌ها پایین بروید. در طول مسیر انرژی خود را ذخیره کنید. در انتها پروانه‌ها مزاحم می‌شوند از سپر انرژی استفاده کنید.

به سمت شیر فلکه بروید و آن را باز کنید.

به اتاق کنترل برگردید حالا باید آب را به سه مخزن سمت چپ بریزید (مثل عکس بالا عمل کنید.)

وقتی به لوله بعدی می‌رسید مشاهده می کنید که شیر فلکه روی آن قرار ندارد.

شیر فکله داخل یکی از قفسه‌های آهنی است که درش را با زنجیر بسته‌اند.

به سمت لوله برگردید و شیر فکله را روی آن قرار دهید و بچرخانید. به اتاق بالا برگردید.

حال باید مخازن وسط و راست را کامل خالی کنید. مطابق عکس بالا عمل کنید.

سپس پایین بروید در خروج اکنون باز است. از طریق این در خارج شوید.

قبل از خروج از سپر انرژی استفاده کنید.

هیولا دوباره ظاهر می‌شود که می‌توانید به راحتی آن را دور بزنید. به حالت روح بروید. خود را به اتاق کوچک که سمت چپ قرار دارد برسانید.

وقتی هیولا افتاد دنبال شما (در حالت روح) به سمت سوئیچ کنار در بروید.

Power را وصل کنید این کار حواس هیولا را پرت می کند. سپس فرار کنید.

ادامه در بخش یازدهم: The Bunker

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای قدم به قدم بازی The Medium

دیدگاه ها بسته شده است