راهنمای بازی Resident Evil 4 – HD Project – قسمت نهم (Chapter3-3)

راهنمای بازی Resident Evil 4 – HD Project – قسمت نهم (Chapter3-2)

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil 4 – HD Project (منوی اصلی)

در بالا ویدیوی کاملا اختصاصی ساعت هفت (قسمت نهم) را مشاهده می‌کنید… (بدون دمو)

آیتم‌ها و گنج‌های مهمی که در این قسمت بدست می‌آورید:

  • انواع آیتم‌ها (تیر کلت، تیر شاتگان، تیر مسلسل، تیر Refile، انواع نارنجک و…)
  • Spinel
  • گنج Mirror w/ Pearls & Rubies
  • Green Eye
  • Red Eye
  • Magnum Ammo (تیر مگنوم)
  • آرپی‌جی 

راهنمای بازی Resident Evil 4 - HD Project - قسمت نهم (Chapter3-2)

در شروع این بخش اتاق‌ها را برگردید و کوزه‌ها را بشکنید و آیتم‌ها را بردارید. در اتاق سمت راست در جایی که تاجر است (با تاجر کاری نداریم به هیچ عنوان چیزی از او نخرید مگر اینکه ارتقای Red9 یا مسلسل باشد)، درون کمد گنج Mirror w/ Pearls & Rubies را پیدا می‌کنید. بعد از برداشتن تمام آیتم‌ها در ماشین تحریر بازی را ذخیره کنید و بعد وارد در شوید. در راهرو که جلو می‌روید کوزه را بشکنید و از روی میز تیر کلت را بردارید. جلوتر بروید تا به یک در بسته برسید. در سمت راست در یک زنگ قرار دارد آن را به صدا در بیاورید تا قاب عکس مشخص شود. به بطری قاب عکس شلیک کنید تا در سمت چپتان باز شود. قبل از ورود به در وارد در سمت راست می‌شویم. در آنجا باز سر و کله چند دشمن غیب پیدا می‌شود با مسلسل یا شاتگان کارشان را بسازید و مراقب باشید. بعد آیتم‌های تمام اتاق را بردارید مخصوصا درون جعبه‌ها و کوزه‌ها را بگردید. دشمنان ممکن است Green Eye یا Red Eye نیز از خود به جای بگذارند حتما آنها را بردارید. بعد از برداشتن تمام آیتم‌ها برگردید و وارد در باز شده شوید.

راهنمای بازی Resident Evil 4 - HD Project - قسمت نهم (Chapter3-2)

بلافاصله بعد از ورود شما در قفسی گیر می‌افتید و یک Garrador به پایین می‌پرد و دشمنان مختلف سر می‌رسند. در این قفس بسته است و اگر سریع عمل نکنید Garrador در این درجه سختی یکی دو ضرب شما را می‌کشد. پس سریع یک نارنجک سبز بردارید و به سمت در بسته بیندازید تا قفل در بشکند و سریع به سمت در برود و آن را باز کنید و از قفس فرار کنید و به راهرو فرار کنید. ابتدا دشمنان دیگر را بکشید و بعد با تفنگ نشانه‌دار از دور به سراغ Garrador بروید. در صندوق وسط اتاق بعد از کشتن تمام دشمنان گنج Hourglass w/ Gold decor را پیدا خواهید کرد. بعد از برداشتن تمام آیتم‌ها فقط وارد اتاق باز شوید و در نزدیکی زنگ در طرف دیگر روی زمین Magnum Ammo یا تیر مگنوم را بردارید. برای باس‌های سخت پیش رو در این درجه سختی به تیر تفنگ مگنوم بسیار احتیاج داریم پس به هیچ عنوان روی باس‌ها و دشمنان معمولی تا قبل از اینکه در راهنمایی اشاره نشد از تیر تفنگ مگنوم استفاده نکنید. بعد از کشتن دشمنان و برداشتن آیتم‌ها وارد در شوید.

در اینجا به پایین نروید و از همان بالا به سمت دشمنان پایین شلیک کنید. وقتی دشمنان به بالای نبردبان می‌آیند شلیک کنید تا به پایین سقوط کنند. بعد از کشتن دشمنان به پایین بروید و اهرم را فشار دهید تا پل ظاهر شود. به بالا برگردید و از پل به سمت دیگ بروید. دشمنان بیشتری ظاهر می‌شوند. بسیار مراقب باشید و همه آنها را بکشید، برای شکستن سپر دشمنان از شاتگان استفاده کنید. در اینجا بیشتر از شاتگان و نارنجک‌های قرمز استفاده کنید. می‌توانید به آتشدان آویزان روی سقف شلیک کنید تا به صورت گروهی دشمنان را آتش بزنید. به طبقه پایین بروید و دشمنان دیگر را نیز بکشید. در ویدیو دقایق ۶:۴۰ تا ۱۰:۰۰ را ببینید.

راهنمای بازی Resident Evil 4 – HD Project – قسمت نهم (Chapter3-3)

در این بخش یک محفظه وجود دارد که درونش یک آرپی‌جی و دیگر آیتم‌ها خواهید یافت. فکر می‌کنم اگر تا اینجا خوب آیتم برداشته باشید جای کافی نخواهید داشت. پس ابتدا به سمت بالا بروید و در انتهای راهرو خود را به تاجر برسانید. (کوزه را بشکنید و Spinel را بردارید.) پیش تاجر کیفتان را ارتقا دهید (XL) تا بزرگ‌ترین حالت ممکنه شود. حال به پیش محفظه برگردید و آرپی‌جی، نارنجک‌ها و انواع تیرها را بردارید. دقت کنید ما از آرپی‌جی استفاده نخواهیم کرد. (به جز باس آخر) پس از شما نیز می‌خواهیم تحت هیچ شرایطی از آرپی‌جی استفاده نکنید (هرچند بدین ترتیب بازی سخت‌تر می‌شود) مگر اینکه می‌خواهید پول اضافه بدهید و یک آرپی‌جی دیگر از تاجر بخرید که به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌شود. در آخر وارد در کنار تاجر شوید تا دمو آغاز شده و این بخش فصل سوم نیز به پایان برسد.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil 4 – HD Project (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با Resident Evil 4 – HD Project

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است