راهنمای بازی Resident Evil 4 – HD Project – قسمت پانزدهم (Chapter۵-۱)

راهنمای بازی Resident Evil 4 – HD Project – قسمت پانزدهم (Chapter۵-۱)

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil 4 – HD Project (منوی اصلی)

در بالا ویدیوی کاملا اختصاصی ساعت هفت (قسمت پانزدهم) را مشاهده می‌کنید… (بدون دمو)

توضیحات ویدیو:

دقیقه 1 تا 7:30 کشتن دشمنان و حل معمای اولیه

دقیقه 7:30 تا 13:30 کشتن دشمنان بخش دوم و پیدا کردن گنج Golden Lynx

دقیقه 14:30 تا 27:45 وورد به ساختمان تا پیدا کردن کارت Freezer Card Key

دقیقه 27:45 تا 30:00 ارتقای Freezer Card Key و پیدا کردن نشانه مادون قرمز Infrared Scope 

دقیقه 30:00 تا 35:00 رسیدن به سلول اشلی

دقیقه 35:00 تا 37:46 پیدا کردن Storage Room Card Key برای ورود به سلول اشلی

دقیقه 37:46 تا 45:22 بازگشت به سلول اشلی و استفاده از Storage Room Card Key

ممکن است در آینده توضیحات بیشتری به این قسمت اضافه شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil 4 – HD Project (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با Resident Evil 4 – HD Project

دیدگاه ها بسته شده است