راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lindor’s Brow

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lindor’s Brow

راهنمای کامل بازی Zelda: Tears of the Kingdom (منوی اصلی)

برج Lindor’s Brow

به محل مشخص شده در نقشه پایین یا بالا بروید (برج سبز رنگ)، این برج در جزیره‌ای وسط دریاچه قرار دارد و برای رسیدن به آن به پل نیاز دارید. خوشبختانه، یک ایستگاه ساختمانی در ضلع جنوبی برج قرار دارد. با استفاده از چوب‌های درون ایستگاه و قدرت Ultrahand یک پل درست کنید و به برج برسید و آن را فعال کنید تا محیط به شکل کامل در نقشه ظاهر شود.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lindor's Brow

در این منطقه ۸ مقبره پیدا خواهید کرد. که محل تک تک آنها در نقشه بالا مشخص شده است و توضیحات هر یک از مقبره‌ها در زیر آورده شده است.

مقبره 21: Kiuyoyou Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ این مقبره روی زمین است و می‌توانید از برج Lindor’s Brow به سمتش پرواز کنید و به آن برسید. (محل دقیق آن در عکس بالای صفحه مشخص شده است.)

مقبره 21: Kiuyoyou Shrine

بخش اول: یک یخ در سمت چپ قرار دارد باید آن را اول کوچک کنید، اگر یخ را نزدیک آتش ببرید آب می‌رود. البته می‌توانید از شمشیر آتشین نیز استفاده کنید با شمشیر نزدیک یخ بروید تا آب برود. بعد از اینکه کمی کوچک شد (نه خیلی) آن را با قدرتی Ultrahand به سمت پلتفورمی که در عکس بالا نیز مشخص شده ببرید و روی آن بگذارید تا در سمت چپ باز شود.

بخش دوم (صندوق) : بوسیله باد و گلاید کردن خود را به بالای محل برسانید. یک تکه یخ از بالا درون آتش می‌افتد. در کنار آن سمت راست یک تکه سنگ بزرگ مستطیلی قرار دارد. سنگ را طوری روی آتش قرار دهید که جلوی شعله‌ها را بگیرد و نتواند یخی که از بالا می‌آید را آب کند. یخ را از دل آتش بیرون بکشید. بعد تخته سنگ را بردارید و با استفاده از قدرتی Ultrahand روی یخ بچسبانید. یخی که تکه سنگ رویش است را به روی تیغ‌ها بگذارید تا به سمت پایین لیز بخورد. به پایین بروید. در سمت راست صندوق را خواهید دید. با استفاده از تکه یخ خود را به بالای محیط و صندوق برسانید تا یک نیزه بدست بیاورید.

مقبره 21: Kiuyoyou Shrine

بخش سوم: یخی که تکه سنگ رویش است را به اتاق اول بازی ببرید و روی آتش قرار دهید بدین ترتیب سنگ جلوی آتش را می‌گیرد و یخ روی پلتفورم قرار می‌گیرد و در اصلی مقبره را باز می‌کند. (مثل عکس بالا) با اینکار می‌توانید این مقبره را به پایان برسانید.

مقبره 22: Sinakawak Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ این مقبره روی زمین است و می‌توانید از برج Lindor’s Brow به سمتش پرواز کنید و به آن برسید. (محل دقیق آن در عکس بالای صفحه مشخص شده است.)

بخش اول: به جلو رفته و از پله‌ها بالا بروید. یک تکه چوبی را بردارید و یک بالن روی آن با استفاده از قدرتی Ultrahand بچسبانید و یک آتش زیر بالن بگذارید و بعد روی تکه چوب بروید تا به بالای محیط بروید. (روی تخته چوب بایستید بعد آتش را زیر بالن بگذارید تا بالن بدون شما به بالا نرود!)

مقبره 22: Sinakawak Shrine

بخش دوم: اگر جلوی در را نگاه کنید یک پلتفورم روی سقف آن می‌بینید. یک بالن به زیر آن ببرید و یک آتش درون بالن بگذارید تا به بالا برود و پلتفورم را فشار دهد. (مانند عکس بالا)

بخش سوم: به سمت جلو بروید و با گلاید کردن خود را به محیط پایینی برسانید. در اینجا دو گوی کوچک و بزرگ قرار دارد که باید آنها را به بالای محیط ببرید. با استفاده از بالن و آتش باید اینکار را بکنید. یکی از بالن‌ها را بردارید و درونش از دستگاه flame emitter وصل کنید و بعد آن را به گوی بزرگ وصل کنید و به آن ضربه بزنید تا فعال شود. با استفاده از قدرتی Ultrahand آن را به سمت جهت بالا بچرخانید و بگذارید به هوا برود. بعد به سراغ گوی کوچکتر بروید. بالن را به تخته و بعد گوی را نیز به تخته بچسبانید. حال شمع را زیر بالن بگذارید تا بالا برود. بلافاصله با استفاده از قدرتی Ascend از طریق سقف باز به طبقه بالا خود را برسانید.

بخش چهار (صندوق): در طبقه بالا باز با Ascend به بالاتر بروید و هر دو گوی را در دو محل خودشان که سوراخ بزرگ و کوچک است قرار دهید. (وسیله‌ها را بگیرید و تکان دهید تا گوی جدا شود) گوی بزرگ باعث باز شدن دری می‌شود که درونش یک صندوق است، درون صندوق یک opal قرار دارد. گوی کوچک نیز باعث باز شدن دری می‌شود که می‌توانید این مقبره را به پایان برسانید.

مقبره 23: Taki-ihaban Shrine

مقبره 23: Taki-ihaban Shrine

چگونگی به مقبره برسیم و آن را تکمیل کنیم؟ محل این مقبره در عکس بالای صفحه کاملا مشخص است. در این مقبره کار خاصی نباید انجام بدهید و همینکه آن را پیدا کنید، به منظره کامل کردن آن است. برای رسیدن به مقبره باید وارد غار Lindor’s Brow Cave شوید. بالای تپه‌ که بروید با صحنه‌ای شبیه عکس بالا رو به رو می‌شوید و می‌توانید به راحتی محل غار را پیدا کنید. در غار همینطور به سمت جلو بروید، یادتان باشد حتما bomb flowerها را جمع کنید. در انتهای غار مقبره را پیدا خواهید کرد ولی مشکل اینجاست که در محیط پاینش دست‌های عجیبی وجود دارد که به یکباره به شما حمله می‌کنند. می‌توانید بدون درگیر شدن به سمت مقبره بروید و وارد شوید ولی اگر می‌خواهید این باس را بکشید با استفاده از bomb flowerها (شلیک تعداد زیاد) همه دست‌ها را به یکباره از بین ببرید تا باس اصلی (Phantom Ganon) ظاهر شود. در هر صورت وارد مقبره شوید و از صندوق large Zonai charge را بردارید و مقبره را کامل کنید.

مقبره 24: Runakit Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ این مقبره روی زمین است و می‌توانید از برج Lindor’s Brow به سمتش پرواز کنید و به آن برسید. (محل دقیق آن در عکس بالای صفحه مشخص شده است.)

مقبره 24: Runakit Shrine

بخش اول: این مقبره از چندین بخش تشکیل شده است، در رو به رویتان دو نبردبان بلند می‌بینید به آن سمت گلاید کنید و از نبردبان بالا بروید. در بالا گوی را با قدرتی Ultrahand بردارید و روی ریل‌ها بگذارید تا به پایین و بخش بعدی سُر بخورد. به دنبال گوی به بخش بعدی پرواز کنید.

مقبره 24: Runakit Shrine

بخش دوم: در اینجا دو میله می‌بینید، یک میله را در سمت راست گوی و دیگری را در سمت چپ گوی بچسبانید حال آن را روی دو ریل مثل عکس بالا بگذارید تا به سمت پایین لیز بخورد و خودتان نیز به سمت پایین گلاید کنید.

مقبره 24: Runakit Shrine

بخش سوم (صندوق): در بخش بعدی میتوانید یک صندوق پیدا کنید. در آنطرف این بخش یک صندوق در بالا وجود دارد از پلتفورم‌هایی که در محیط است باید استفاده کنید تا به صندوق برسید. مانند عکس بالا این پلتفورم‌ها را روی ریل قرار دهید تا به نبردبان برسید و بتوانید خود را به صندوق برسانید و آن را خالی کنید.

مقبره 24: Runakit Shrine

در همین بخش باید گوی را از طریق ریل به بخش اولیه مقبره برسانید. (ریلی که به سمت پایین است) وسیله‌ای مانند عکس بالا بوسیله Ultrahand درست کنید و گوی را درونش قرار داده و به سمت دیگر بفرستید. به سمت دیگر بروید و گوی را در محلش قرار دهید تا در باز شود و این مقبره را به پایان برسانید.

مقبره 25: Oromuwak Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ محل این مقبره در نقشه بالای صفحه مشخص است. این مقبره در بالای تپه‌ای قرار دارد یا می‌توانید با استفاده از قدرتی Ascend از غار زیر مقبره به آن دسترسی پیدا کنید یا از روی زمین و با آتش زدن تیغ‌ها خود را به مقبره نزدیک کنید. در هر صورت با ورود به مقبره باید معماهای درون آن را حل کنید.

بخش اول: یک موشک از سمت راست بردارید و در بخش وسطی سمت چپ قرار دهید و آن را فعال کنید تا به سیبل برخورد کند و در باز شود، وارد در شوید.

مقبره 25: Oromuwak Shrine

بخش دوم: در سمت چپ روی ریل یک واگن کوچک قرار دارد. در دو طرف واگن بوسیله Ultrahand دو موشک قرار دهید و سوار واگن شوید و با ضربه زدن موشک‌ها را فعال کنید تا وارد بخش بعدی شوید.

بخش سوم (صندوق): یک موشک را به سپر خود وصل کنید و به هوا بروید، در آنجا محلی وجود دارد که یک صندوق در آنجاست. درون صندوق یک Ruby پیدا خواهید کرد. به پایین برگردید و باز با کمک موشک روی سپرتان به هوا بروید و به سمت دیگر و محل خروج از مقبره گلاید کنید.

مقبره 26: Makurukis Shrine

چگونگی به مقبره برسیم و آن را تکمیل کنیم؟ این مقبره روی زمین قرار دارد و به راحتی آن را پیدا خواهید کرد. (محل آن در نقشه بالای صفحه مشخص است) وقتی وارد مقبره شدید یک تیر کمان و دو سری تیر پیدا خواهید کرد. وقتی وارد محیط اصلی شدید درها بسته می‌شوند و شما باید به سر دشمنان شلیک کنید. وقتی اولین تیر را به سر دشمن زدید، سه دشمن دیگر ظاهر می‌شود و باید هر سه را با هدشات از بین ببرید. بعد از کشتن دشمنان در خروج معبد باز می‌شود. در راه خروج از صندوق strong Construct bow بدست می‌آورید.

مقبره 27: Ikatak Shrine

(ماموریت The Gisa Crater Crystal)

مقبره 27: Ikatak Shrine

چگونگی به مقبره برسیم و آن را تکمیل کنیم؟ وقتی طبق محل مشخص شده در بالای صفحه به سمت مقبره رفتید متوجه می‌شوید که سنگ وسط مقبره وجود ندارد، با فعال کردن مقبره شما ماموریت The Gisa Crater Crystal را بدست می‌آورید. و با لیزری سبز محل قسمت گم شده مقبره را مشخص می‌کند. این قسمت در محلی زیرزمینی در همان نزدیکی گرفتار شده است. به درون زیر زمین بپرید، ابتدا دو دشمن یخی را با شلیک به محل وسط دهانشان شکست دهید و دو صندوق بدست بیاورید. بعد، سنگ را دقیقا زیر سوراخی که از آنجا به پایین آمدید قرار دهید و یک موشک به آن وصل کنید و آن را فعال کنید تا به بیرون پرتاب شود. بوسیله قدرتی Ascend به بالا برگردید و سنگ سبز را نزدیک مقبره ببرید تا ماموریت The Gisa Crater Crystal کامل شود و بتوانید وارد مقبره شوید. در مقبره از صندوق یک big battery بدست می‌آورید.

مقبره 28: Iun-orok Shrine

مقبره 28: Iun-orok Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ ابتدا باید غار Tanagar Canyon West Cave که محلش را در نقشه بالا پیدا خواهید کرد را بیابید. (ابتدا طبق نقشه بالای صفحه نزدیک محل مقبره شوید.) همینطور داخل غار شوید و سنگ‌هایی که جلوی راهتان هستند را نابود کنید و دشمنان را از بین ببرید. باید به سمت انتهای غار بروید و تمام سنگ‌هایی قابل تخریب را از بین ببرید تا پشت‌ سنگ‌ها بتوانید مقبره مخفی شده را پیدا کنید.

بخش اول: بخش اول ساده است گوی را روی سراشیبی قل بدهید تا به سیبل برخورد کند. درِ پشتِ سیبل اول به کنار می‌رود و می‌توانید وارد بخش بعدی شوید.

مقبره 28: Iun-orok Shrine

بخش دوم: دو توپ وجود دارد آن دو را از کنار به هم بچسبانید و به سمت سیبل غلت دهید. بعد وارد درِ باز شده‌ی پشت سیبل شوید.

مقبره 28: Iun-orok Shrine

بخش سوم (صندوق): ابتدا سه توپ را به هم بچسبانید و پلی درست کنید تا از سمت چپ صندوق را خالی کنید و ۱۰ تیر بدست بیاورید. حال مانند عکس بالا سه توپ را به هم بچسبانید به پایین و سمت سیبل ببرید. سه توپ را بالای سیبل نگهدارید. (دقیقا مانند عکس) بعد آنها را ول کنید تا در هنگام سقوط به سیبل برخورد کنند و درِ آخر باز شود و بتوانید مقبره را کامل کنید.

راهنمایی بیشتر از بازی The Legend of Zelda: TotK

راهنمایی اولیه بازی TOTK

دیدگاه ها بسته شده است