راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

راهنمای کامل بازی Zelda: Tears of the Kingdom (منوی اصلی)

منطقه Lookout Landing

برای باز کردن برج این منطقه باید ماموریت اصلی Crisis at Hyrule Castle را انجام دهید. بعد از بازگشت به پیش Purah و صحبت با آن برج برایتان باز می‌شود و اولین بخش از نقشه را ظاهر خواهید کرد.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

در این منطقه ۷ مقبره پیدا خواهید کرد. که محل تک تک آنها در نقشه بالا مشخص شده است و توضیحات هر یک از مقبره‌ها در زیر آورده شده است.

مقبره 1: Kyononis Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ در حین انجام ماموریت اصلی Crisis at Hyrule Castle و وقتی به سمت قلعه می‌روید در بین راه این مقبره را می‌بینید و می‌توانید آن را تکمیل کنید. (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

راهنمای بازی The Legend of Zelda: TotK قسمت سوم

چگونگی تکمیل: در اینجا باید با یک ربات مبارزه تمرینی انجام دهید تا با جاخالی و parry بازی آشنا شوید. اول قبل از اینکه ضربه به شما برخورد کند جاخالی دهید تا صحنه آهسته شود و به ربات ضربه بزنید. دوم قبل از اینکه ضربه به شما برخورد کند به عقب جهش کنید و وقتی صحنه آهسته شد به دشمن ضربه بزنید. سوم سپرتان را جلویتان بگیرید و قبل از اینکه ضربه به سپر بخورد با سپر ضربه بزنید تا Parry انجام دهید. چهارم هم باید ربات را با فشار دادن دکمه Y و انجام یک ضربه قدرتی شکست دهید تا این مقبره کامل شود.

چگونگی بدست آوردن صندوق: در حین خروج از مقبره صندوق را به راحتی پیدا می‌کنید که درونش یک Zonaite Sword است.

مقبره 2: Ishodag Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ بوسیله برج Lookout Landing به آسمان بپرید و از آنجا به سمت این مقبره که روی زمین مشخص است پرواز کنید. (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

چگونگی تکمیل: بخش اول: یک فن (Zonai Fan) روی زمین بگذارید و فن را با ضربه زدن به آن روشن کنید و بوسیله باد به طبقه بالاتر بروید.

بخش دوم: یک فن را به روی تخته چوبی بچسبانید و آن را درون آب بیندازید. به روی تخته بروید و با ضربه زدن به فن آن را روشن کنید و به سمت دیگر آب بروید.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

چگونگی بدست آوردن صندوق: قبل از انجام بخش سوم می‌توانید با چسباندن فن به پشت سنگ کجی که رویش صندوق است آن را صاف کنید (مانند عکس بالا) بعد با استفاده از قدرت Ascend خود را به پیش صندوق برسانید تا یک Opal بدست بیاورید.

بخش سوم: یک فن زیر پلتفورم آسانسور مانند بچسبانید و روی آن بروید و با روشن کردن فن به طبقه بالا برسید تا این مقبره را کامل کنید.

مقبره 3: Yamiyo Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ بوسیله برج Lookout Landing به آسمان بپرید و از آنجا به سمت این مقبره که روی زمین مشخص است پرواز کنید. (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

چگونگی تکمیل: بخش اول: وقتی وارد شدید تمام گیاهان Fire fruit را بردارید. بخش دوم: تنها راه آسیب رساندن به رباتی که بالا است پرتاب یک آیتم به سمتش است. طبق کنترل بازیتان نشانه بگیرید و یک آیتم انتخاب کنید و به سمت ربات پرت کنید. بخش سوم: در بخش سوم باید هنگامی که ربات متحرک است یک آیتم به سمتش پرتاب کنید که کمی سخت‌تر است ولی صبر کنید ربات بایستد بعد آیتم را پرتاب کنید.

چگونگی بدست آوردن صندوق: هنگام خروج از مقبره می‌توانید صندوق را ببینید، درون صندوق سه Bomb Flower وجود دارد.

مقبره 4: Jiosin Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ در جنوب Lookout Landing جایی که توده‌ای قرمز رنگ (به نام Gloom) زمین را شکافته می‌توانید این مقبره را کنارش پیدا کنید. (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

چگونگی تکمیل: بخش اول: در اتاق سمت چپ وسیله سنگی را بردارید و از شکاف ضربدر مانند روی دیوار ردش کنید و به سمت دیگر ببرید، بعد از وسیله سنگی به عنوان پل برای رفتن به سمت دیگر استفاده کنید.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

بخش دوم: در سمت دیگر، در اتاق سمت راست یک وسیله سنگی دیگر می‌یابید اینبار باید این وسیله را از شکاف روی دیوار رد کنید اما این یکی کمی سخت‌تر است و باید به درستی تکه سنگ را بچرخانید تا دقیقا بتوانید از شکاف آن را رد کنید.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

چگونگی بدست آوردن صندوق: بعد از رد کردن سنگ از شکاف سمت راست آن را به سمت وسط اتاق ببرید و مانند عکس بالا آن را طوری قرار دهید که بتوانید از آن بالا رفته و به صندوق برسید، درون صندوق یک Hasty Elixir بدست می‌آورید. این اکسیر باعث افزایش سرعت شما می‌شود. همینطور می‌توانید دستور ساخت آن را نیز با زدن X رویش مشاهده کنید.

بخش سوم: سنگ را به سمت شکاف سمت چپ ببرید و آن را عمودی و به شکل سوراخ روی دیوار کنید تا بتوانید از بین سوراخ آن را رد کنید. حال سنگ را کنار محل خروج قرار دهید و با Ascend به بالای محل و بخش خروج از مقبره بروید و این Shrine را تکمیل کنید.

مقبره 5: Susuyai Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ این مقبره روی زمین است می‌توانید وقتی بوسیله برج Lookout Landing در آسمان هستید به سمتش پرواز کنید و شیرجه بزنید تا به در ورودیش برسید. (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

چگونگی بدست آوردن صندوق: همان ابتدای کار سه پلتفورم ماشین مانند می‌بینید که به سمت چپ و راست در حرکت هستند، روی وسطی که از سمت راست می‌آید یک صندوق قرار دارد. می‌توانید به وسیله قدرتی Ultrahand آن را بگیرید و به سمت خودتان بیاورید و صندوق را خالی کنید تا پنج تیر بدست بیاورید. (یا به سمتش بروید و یک ضربه بزنید تا حرکتش متوقف شود)

چگونگی تکمیل:

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

بخش اول: از بین پلتفورم‌های متحرک بگذرید و به سمت دیگر بروید. یکی از پلتفورم‌های متحرک را متوقف کرده و بوسیله Ultrahand رو به روی بخش متحرک رو به رویتان قرار دهید. رویش سوار شوید و ضربه بزنید تا به سمت بخش بعدی حرکت کند.

بخش دوم: اهرم سمت راست را بچرخانید تا در باز شود، بعد به سمت در بروید ولی آن پایین می‌آید. روی اهرم Recall را اجرا کنید تا دوباره به صورت اتوماتیک بچرخد و در را باز کند، بعد از باز شدن در به بخش بعدی وارد شوید.

بخش سوم: یکی از چرخ‌ها را به بالای ریل‌ها وصل کنید بعد سوار پلتفورم شوید و با ضربه زدن خود را به سمت دیگر برسانید تا این مقبره را کامل کنید.

مقبره 6: Sepapa Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ در سمت شرقی قلعه می‌توانید این مقبره را پیدا کنید. (روی زمین مشخص است) (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

چگونگی تکمیل:

بخش اول: یک پلتفورم متحرک می‌بینید، وقتی پلتفورم در سمت چپ پایین است روی آن Recall را اجرا کنید، بعد سوارش شوید تا خود را به بالا برسانید.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

چگونگی بدست آوردن صندوق: روی چوبی که روی آب شناور است بپرید و به سمت دیگر (راست) بروید. در سمت دیگر بالا یک سری علف می‌بینید یک Fire fruit به تیرتان متصل کنید و به علف‌ها شلیک کنید و صندوق را به پایین بیندازید تا یک تیرکمان بدست بیاورید.

بخش دوم: روی تخته Recall را بزنید و به عقب برگردید. دو مشعل خاموش در دو طرف در بسته است، یک Fire fruit به تیرتان متصل کنید و یکی از مشعل‌ها را روش کنید. بوسیله Torchی که روی زمین است دومی را نیز روشن کنید تا در باز شود. (می‌توانید Torch را بردارید و بوسیله آتشی که وسط آب است دو مشعل را روشن کنید ولی در کل فرقی ندارد چون Fire fruit زیاد بدست می‌آورید پس راهی که ما پیشنهاد دادیم منطقی‌تر است!)

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

بخش سوم: در سمت راست بخش سوم یک گوی می‌بینید. گوی را بردارید و درون سوراخ اولی قرار دهید تا در دومی باز شود. بعد گوی را بردارید و درون سوراخ کمی پایین‌تر قرار دهید تا در اولی باز شود. به سمت در باز شده بروید و قبل از ورود قدرتی Recall را روی گوی اجرا کنید. (مانند عکس بالا) به سرعت وارد در باز شوید. به سمت در دوم بسته بروید و صبر کنید Recall گوی را در سوراخ اولی قرار دهد و در باز شود. به سرعت داخل شوید تا این مقبره را نیز تکمیل کنید!

مقبره 7: Serutabomac Shrine

چگونگی به مقبره برسیم؟ پیدا کردن این یکی کمی مشکل است چراکه این در پشت قلعه اصلی بازی در سمت شرقی قرار دارد. برای یافتن آن باید وارد قلعه Hyrule شوید و به سمت جنوب شرقی آن حرکت کنید تا آن را ببینید، بگذارید کمی قوی‌تر شوید و بعد به سراغ این مقبره بروید چراکه دشمنان خطرناکی در درون قلعه و حتی اطراف این مقبره حضور دارند. (برای یافتن محل دقیق به نقشه بالای صفحه مراجعه کنید)

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

طبق نقشه قلعه این مقبره دقیقا در بالا قرار دارد.

چگونگی تکمیل:

بخش اول: پلتفورم را روی دو میله قرار دهید بعد از قدرتی Ascend استفاده کنید و خود را به طبقه بالا برسانید.

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

بخش دوم: دو پلتفورم را مانند عکس بالا به هم بچسبانید و طبق عکس روی میله قرار دهید. بعد از قدرتی Ascend استفاده کنید و خود را به طبقه بالا برسانید.

چگونگی بدست آوردن صندوق: در اینجا یک صندوق در سمت چپ بالا قرار دارد. پلتفورم‌ها را به هم بچسبانید و یک پل درست کنید تا به صندوق برسید تا یک Magic Rod بدست بیاورید. (به Magic Rod یک جواهر گرانبها وصل کنید تا قدرت زیادی بدست بیاورد. جواهر طلایی آن را برقی، جواهر بنفش قدرت آب، جواهر قرمز آن را آتشین و جواهر آبی آن را یخی می‌کند.)

راهنمای Shrineهای بازی Zelda: TotK منطقه Lookout Landing

بخش سوم: راحت‌ترین کار این است که همان پلی که برای رسیدن به صندوق ساختید را به سمت محل خروج از مقبره قرار دهید و از آن بالا بروید تا سریع مقبره را کامل کنید! (مانند عکس بالا)

راهنمایی بیشتر از بازی The Legend of Zelda: TotK

راهنمایی اولیه بازی TOTK

دیدگاه ها بسته شده است