راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله : Molotov Party

راهنمای بازی مافیا 1 /مرحله : Molotov Party (درجه سختی مرحله: آسان)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 /مرحله یک: Molotov Party

مرحله سوم: Molotov Party

کمی در بار بچرخید و نوشته‌ها را بخوانید (در نقشه مشخص است) همینطور در بار  روی میز Cigarette cards را پیدا خواهید کرد آن را بردارید. علامتی زرد در نقشه مشخص می‌شود، به پیش پائولی بروید و او را دنبال کنید، از پله‌ها بالا بروید تا دمو شروع شود. با زدن E مولوتوها(Molotov) را از روی میز بردارید در اینجا پشت میز روی میز دیگر می‌توانید مجله Dime Detectives را بردارید. حال بدنبال پائولی بروید،‌ کمی جلوتر بعد از ورود به گاراژ وارد دمو می‌شوید. حال سوار ماشین هستید خود را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. در طول مسیر مراقب پلیس‌ها باشید و وقتی نزدیک پلیس‌ها بودید L بزنید تا محدودیت سرعت حفظ شود. در محل مشخص شده ماشین را نگهدارید و به دنبال پائولی بروید. در طول مسیر X بزنید تا به صورت نیم‌خیز و مخفیانه حرکت کنید.  به پشت بار که رسیدید خود را به بالای دیوار برسانید مسیر را ادامه دهید و بعد از سطل زباله بالا رفته و خود را به پشت بام برسانید و بعد از Ctrl چپ وارد پوشش شوید.

وقتی که پائولی در حال پرت کردن حواس نگهبان است از نبردبان پایین رفته و از پشت با فشار دادن Q او را بیهوش کنید. حال وسط موس را فشار دهید و چوب بیسبال را انتخاب کنید و با آن و زدن Q به جان ماشین‌ها بیفتید. از Molotov نیز با فشار دادن G می‌توانید برای آتش زدن آنها استفاده کنید. در طول خراب کردن ماشین‌ها سر و کله یک سری آدم پیدا می‌شود با همان چوب بیسبال آن که به شما حمله می‌کند را بزنید و بعد باز به ماشین‌ها آسیب برسانید.  بعد از خراب کردن سه ماشین سوار ماشین شوید. (اگر خونتان کم شده از پشت ماشین در گاراژ کمک‌های اولیه را برای پر کردن جانتان استفاده کنید ) بعد باید از دست پلیس فرار کنید به سمت محل علامت سفید بروید تا پلیس‌ها را دست بسر کنید و از دستشان فرار کنید. بعد از فرار محل دیگری در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و وارد گاراژ شوید و ماشین را درمحل مشخص شده پارک کنید. از ماشین پیاده شوید. در گاراژ روی میز می‌توانید مجله Super Scince Stories را پیدا کنید. (روی میز کنارِ ماشینِ پارک شده) حال به دنبال پائولی بروید و وارد بار شوید و دمو را ببینید. ماموریت تمام شد.

مرحله چهارم: Ordinary Routine

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است