راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: The Death of Art

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: The Death of Art (درجه سختی مرحله: سخت)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: The Death of Art

مرحله بیستم (مرحله نهایی): The Death of Art

در پشت سر تامی Cigarette Card#1 را بردارید و از اتاق کناری نیز Dime Detective را بردارید. بعد از در خارج شده سوار ماشین‌تان شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به جلوی آپارتمان رسیدید در آنجا پارک کنید و داخل شوید. وارد خانه پائولی که در نقشه مشخص است شوید و دمو را ببینید.

بعد از دیدن دمو اول به طبقه بالای بالا بروید و در انتهای راهرو مجله Gangsters Monthly#6 را بردارید. بعد از آپارتمان خارج شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید.  بعد از رسیدن به محل پارک کنید و وارد گالری شهر شوید تا دمو شروع شود.

بعد از دمو  دشمنان (سه نفر هستند) را بکشید و به سمت طبقه بالا برای پیدا کردن سم بروید. وقتی به طبقه بالا رسیدید چندین دشمن به شما حمله می‌کنند پشت ستون‌ها مخفی شده و آنها را بکشید. جلوی دری که در این طبقه است نروید چراکه فردی با مسلسل پشت آن است وقتی دشمنان را کشتید او سر و کله‌اش پیدا می‌شود. بعد از کشتن او اسلحه‌اش را بردارید یک فرد با شات گان در این طبقه وجود دارد می‌توانید اسلحه او یا مسلسل را بردارید هر کدام که با آن راحت‌تر هستید. بعد از این به سمت محل مشخص شده بروید که پر از تابلو‌های نقاشی زیباست.

به هیچ عنوان بدون فکر وارد اتاق‌ها نشوید و بیرون هر اتاق پناه بگیرید و دشمنان درون اتاق را بکشید.  (قبل از ورود به اتاق اول جعبه کمک‌های اولیه در کنار در وجود دارد) مسیر را ادامه دهید و هر دو اتاق پر از نقاشی را از وجود دشمنان پاک کنید. ( در سمت چپ Molotov را نیز بردارید) در رو به روی درِ ورودی مجله Super science#13 را بردارید. بعد به سمت محل مشخص شده در نقشه مسیر را ادامه دهید.

به سمت در بروید و آن را بشکنید و بعد پناه بگیرید. بعد به سمت جلو بروید و قبل از ورود به اتاق پناه بگیرید و دشمنان را بکشید. داخل اتاق شوید اما مراقب در باز باشید فردی در آنجا در کمین است. بعد از کشتن سه نفر در انتهای همین اتاق  Cigarette Card#18 را بردارید. (همین اتاق کمک‌های اولیه نیز وجود دارد) حال به سمت علامت مشخص شده بروید. در صورتی که دشمنان به سمتتان Molotov انداختند یا می‌توانید به آنها همان موقع شلیک کنید تا آتش بگیرند یا پناهتان را سریع تغییر دهید.

بعد از ورود به این بخش دشمنانِ سمت چپ و راست را بکشید. به سمت راست که محل کور دید سم است بروید و نزدیک شوید تا او فرار کند قبل از ورد به اتاق مرد را بکشید و بعد وارد شوید و سریع پناه بگیرید. سه مرد وارد می‌شوند مراقب باشید و آن‌ها را بکشید.  به سمت جلو بروید قبل از ورود به اتاق بعدی پناه بگیرید به سمت سم شلیک کنید تا فرار کند. مراقب پله‌ها باشید چرا که به آن سمت نارنجک می‌اندازد. بعد از انفجار نارنجک از پله‌ها بالا رفته و به دنبالش بروید.

از پله‌های بعدی نیز بالا بروید و در را بشکنید. مسیر را ادامه دهید تا به در دیگری برسید که باید بشکنید قبل از ورود مجله Terror Tales#17 را در اتاق پیدا خواهید کرد. بعد وارد اتاق شوید و سریع پناه بگیرید در اینجا باید سم و بقیه را بکشید. بدون فکر به سمت او نروید چراکه آنها از نارنجک استفاده می‌کنند همان جا سریع پناه بگیرید و از دور اول به سمت نوچه‌هایش شلیک کنید و در موقع مناسب به سمت او شلیک کنید. پشت ستون‌ها پناه بگیرید و به موقع در هنگامی که مشغول تعویض خشاب هستند شلیک کنید. و با پنهان شدن پشت ستون‌ها به او نزدیک شوید. به سرشان شلیک کنید تا تیرتان را زیاد هدر ندهید. وقتی تمام نوچه‌هایش را کشتید به سمت علامت مشخص شده بروید تا دمو شروع شود.

بعد از دمو دو دشمن را بکشید به سمت جلو بروید و مراقب Molotov فرد دیگر باشید. به موقع او را بکشید به سمت محل مشخص شده بروید اما  مراقب باشید فردی با شات‌گان به ناگاه بیرون می‌آید او را بکشید (با شات گان بکشید و نگذارید نزدیکتان شود) و مسیر را ادامه دهید.

بعد از کشتن دشمنان مسیر را ادامه دهید و خون سم را دنبال کنید. به در پایین که رسیدید در را بشکنید تا نبرد نهایی شروع شود. پشت ستون‌ها پناه بگیرید و به سمت او بروید و در هنگامی که در حال تعویض خشاب است به او شلیک کنید. نکته خاصی در این نبرد نیست و به راحتی می‌توانید او را شکست دهید. فقط از مسلسل استفاده کنید و به سرش شلیک کنید. بعد از این دمو شروع می‌شود. بازی تمام شد.

در آخر: تمام نقشه های بازی شامل تمام موارد جمع آوری شونده ، ماشین های مخفی ، لباس های مخفی و مراحل فرعی مخفی که در بخش Free Ride قرار دارند.

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است