راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: The Saint and the Sinner 

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: The Saint and the Sinner  (درجه سختی مرحله: متوسط)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: The Saint and the Sinner  1

مرحله هشتم: The Saint and the Sinner 

به پیش وینچنزو بروید و بمب را از او بگیرید‌.  بعد از برداشتن بمب از پله‌ها پایین بروید و سوار ماشین شوید. بعد از صحبت‌ها به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. در طول مسیر مراقب پلیس باشید و در صورت دیدن آنها با زدن L سرعت را رعایت کنید. بعد از پیاده کردن سم در کلیسا به سمت هتل بروید. جلوی هتل پارک کنید و وارد شوید‌.

در هتل با زن صحبت کنید او شما را به پیش دختر می‌برد با آنها صحبت کنید. متوجه می‌شوید دختر مورد نظر در طبقه‌ی بالاست. با متصدی هتل (اتاق اول) صحبت کنید تا او وارد اتاقی ‌شود او را از در سمت چپ دنبال کنید و در هنگام صحبت با تلفن او را بیهوش کنید. در این اتاق مجله Dime Detective را بردارید. بعد از بیهوش کردن فرد و برداشتن مجله از روی کتاب هتل اتاق میچل را پیدا کنید. باید به اتاق ۲۰۸ بروید.

به لابی هتل برگردید و بعد به بار بروید و با متصدی بار صحبت کنید. رئیس در اتاقش قرار دارد باید او را بکشید.(جلوی همه) بعد از کشتن فرد چندین نفر به شما حمله می‌کنند، پشت مکانی پناه بگیرید و آنها را به بکشید و به سمت پله‌ها بروید تا خود را به طبقه بالا و اتاق ۲۰۸ برسانید. در طول مسیر دشمنان را بکشید و پیش بروید. اگر خونتان کم شد می‌توانید وارد اتاق‌های باز شده و در دستشویی از جعبه کمک‌های اولیه استفاده کنید.(برخی اتاق‌ها)

در طبقه دوم در اتاق ۱۰۴ روی میز Cigarette card#14 را بردارید. در طبقه بعدی نیز در اتاق ۲۱۰ در حمام می‌توانید Gangster Monthly #9 را پیدا کنید. حال در اتاق ۲۰۸ را بشکنید و دمو را ببینید‌.  بعد از دمو به سمت محل مشخص شده بروید. در اینجا دو مرد را بکشید و از پله‌ها بالا بروید. در اینجا سه مرد وجود دارد آنها را بکشد در اتاق ۳۰۱ جعبه کمک‌های اولیه در دستشویی وجود دارد‌.

مسیر را به سمت محل مشخص شده ادامه دهید. به سمت علامت مشخص شده بروید. چندین مرد به شما حمله می‌کنند پناه بگیرید و به موقع شلیک کنید و پیش بروید. جلوتر در گل‌خانه جلوی در مرد را بکشید کنار در پناه بگیرید، چندین فرد داخل اتاق هستند.  یکی از آنها مسلسل دارد بعد از کشتن می‌توانید مسلسل را با شات‌گان تعویض کنید. باز به سمت جلو و محل مشخص شده پیش بروید. وارد اتاق شوید پول را از روی میز بردارید و روی میز دیگر بمب را کار بگذارید و دمو را ببینید.

بعد از دمو از جعبه بالا بروید بلافاصله پناه بگیرید و چند فردی که از ساختمان دیگر به طرف شما شلیک می‌کنند را بکشید. بعد از کشتن آنها پله‌های اضطراری به سمت بالا بروید.  به بالای بالا که رسیدید از نبردبان گوشه بالا بروید (با Space) و خود را به پشت‌بام برسانید.  به سمت جلو بروید کنار در از نبردبان دیگر نیز بالا بروید. در اینجا مراقب باشید چند نفر اینجا هستند.‌  وارد اتاق شوید و  با کمک جعبه کمک‌های اولیه خونتان را پر کنید.  مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و دشمنان را از پیشرو بردارید تا انتها که بروید دو سه پلیس در پایین‌تر هستند آنها را بکشید وارد اتاق شوید و از در دیگر خارج شوید. بعد از بالا رفتن به سمت دیگر روی میز Dime Detective#19 را بردارید. سمت چپ نبردبان E را بزنید و دمو را ببینید.

بعد از دمو از جعبه ها بالا بروید. اول از پله‌ها بالا رفته و از جعبه کمک‌های اولیه استفاده کنید. بعد از پله‌ها پایین بروید تا دمو شروع ‌شود. بعد از دمو نگهبانان را بکشید. کنار عکس عیسی مسیح می‌توانید مجله Dime Detective#11 را پیدا کنید. مراقب باشید برخی از دشمنان از طبقه بالا شلیک می‌کنند.  با پناه گرفتن به سمت طبقه بالا بروید (پله ها مشخص است) مراقب Molotov دشمنان نیز باشد و در صورتی که به سمتتان پرت می‌کنند به طرف دیگر بروید. در انتهای راهروی اول اگر از طبقه پایین بروید جعبه کمک‌های اولیه وجود دارد. برگردید و مسیر را به سمت راست ادامه دهید. دشمنان را بکشید و به سمت هدف بروید.  وقتی که جانی را کشتید دمو شروع می‌شود.

به دنبال سم بروید. در هنگام خروج روی نیمکت سنگی Cigarette Card#13 را پیدا خواهید کرد. از در خارج شوید و سریع سوار ماشین نش‌کش جلوی در شوید و پلیس‌ها را دست به سر کنید.  به سرعت دور شوید و پلیس‌ها را جا بگذارید بعد از اینکه پلیس‌ها شما را گم کردند به سمت بار سالییری بروید.  بعد از رسیدن به بار مرحله تمام شده است‌.

مرحله نهم:  A Trip to the Country

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است