راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: A Trip to the Country

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: A Trip to the Country (درجه سختی مرحله: متوسط)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: A Trip to the Country

مرحله نهم: A Trip to the Country

به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. بعد از دمو ماشین را از رالفی بگیرید و به سمت محل مشخص شده بروید. بعد از رسیدن به محل دمو را ببینید. بعد از دمو به سمت جلو بروید. سمت راست در سرپناه دوم می‌توانید Cigarette Crad#12 را پیدا کنید.

به سمت جلو مسیر را ادامه دهید. به دو راهی می‌رسید به سمت چپ  و به سمت کامیون با چراغ روشن بروید. روی در E بزنید و دمو را ببینید. بعد از دمو عده‌ای به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید به موقع از پناه خارج شده و شلیک کنید. (در اتاق کنار کمک‌های اولیه وجود دارد) حال سه محل مشخص شده در نقشه به شکل علامت سوال مشخص است آن مکان‌ها را بررسی کنید، دمو شروع می‌شود.

بعد از دمو به دنبال پائولی بروید. وارد سوله اول شوید و جنازه‌ها را بررسی کنید. بعد وارد سوله دوم شوید. چندین فرد داخل سوله هستند آنها را بکشید. وارد اتاق آنجا شوید روی قفسه‌ها مجله Dime Detective#11 را پیدا خواهید کرد. جعبه کمک های اولیه را استفاده کنید. از سوله خارج شوید و به سمت دایره نارنجی مشخص شده در نقشه بروید. وارد اسطبل شوید دو نفر در این مکان وجود دارد آنها را بکشید. در را بشکنید بعد از دیدن دموی کوتاهی دشمنان را بکشید. اگر قصد انداختن کوکتول داشتند به آنها شلیک کنید تا منفجر شوند. تعداد دشمنان زیاد است با دقت آنها را بکشید و پشت پناهگاه بمانید. بعد از کشتن دشمنان در گوشه یک اتاقک وجود دارد (عکس بالا) در آنجا می‌توانید Mystery Fox#1 را پیدا می‌کنید با فشار E آن را بردارید. حال به سمت محل مشخص شده و به پیش سم بروید و دمو را ببینید.

بعد از دیدن دمو باید از سم محافظت کنید. مراقب پنجره سمت راست پایین باشید فردی در آنجاست. به موقع از بشکه قرمز استفاده کنید تا چند نفر را بکشید.  مسلسل را از نزدیک سم بردارید و Molotov نیز در پشتتان وجود دارد. دشمنان را بکشید بعد از کشتن آنها به پایین بروید و تیرهای مسلسل را بردارید و از جعبه کمک‌های اولیه استفاده کنید. همینطور در این طبقه مجله Terror Tales#20 را پیدا خواهید کرد.

 به پیش سم برگردید و او را بررسی (با فشار E) کنید.  پلیس‌ها سر می‌رسند مراقب باشید و سمت چپ سم پناه بگیرید و آماده رویارویی با آنها شوید. به موقع به بشکه‌های قرمز شلیک کنید و یکی از ماشین‌ها را منفجر کنید حال به سمت راست بروید و در کنار پله‌ها پناه بگیرید و دشمنان را بکشید. بعد از کشتن آنها دمو شروع می‌شود.  بعد از دمو پلیس‌ها ماشین را تعقیب می‌کنند از پشت ماشین به آنها شلیک کنید. چندین سری ماشین و موتور را باید نابود کنید تا مرحله تمام شود. (سعی نکنید زیاد از پناه خارج شوید و به همان شکل شلیک کنید چراکه تیر بینهایت است و تیرهای دشمن در درجه سختی کلاسیک مرگبار هستند‌.) در آخر یک زره پوش به شما حمله می‌کند باید به محلی که در بالای ماشین است تیر بزنید تا منفجر شود. وقتی در حال تیراندازی نیست با دقت نشانه بگیرید و شلیک کنید. دو الی سه دور اینکار را بکنید تا منفجر شود و دمو شروع شود بعد از دمو به پنجره‌ها شلیک کنید بعد Molotov را به درون زره پوش بیندازید تا دمو شروع شود. بعد از دمو در محوطه Cigarette Card را بردارید بعد سوار ماشین شوید و به سمت خانه سارا بروید نزدیک محل بایستید و وارد خانه شوید و دمو را ببینید.

مرحله دهم: Omerta

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

دیدگاه ها بسته شده است