راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Omerta

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Omerta (درجه سختی مرحله: متوسط)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Omerta

مرحله دهم: Omerta

بعد از صحبت با سالییری به پیش وینچنزو بروید و با او صحبت کنید. بعد از دریافت اسلحه از پشت او می‌توانید مجله Dime Detective#20 را بردارید. حال سوار ماشین شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. در محل از ماشین پیاده شوید و به سمت محل دیگر بروید و با فشار E با مرد صحبت کنید. بعد از صحبت علامت دیگری روی نقشه ظاهر می‌شود به آن سمت بروید‌. به محل که رسیدید وارد می‌شوید. در بار روی پیشخوان Terror Tales را بردارید. بعد با تونی صحبت کنید. بعد از صحبت با او سوار ماشین شوید و حال به سمت محل مشخص شده بروید. وقتی نزدیک بودید دمو شروع می‌شود.

بعد از دمو ، ماشین مشخص شده را خیلی آهسته و با فاصله مطمئن تعقیب کنید. وقتی از شهر خارج می‌شوید مراقب باشید چراکه ماشین سرعتش را افزایش می‌دهد.  وقتی به فرودگاه رسیدید در محل مشخص شده پارک کنید تا دمو شروع شود. از لا به لای درخت‌ها به سمت جلو و پارکینگ بروید. از در پشتی وارد شوید. در داخل فرودگاه دو پلیس را بکشید و به سمت جلو و طرف دیگر بروید وارد اتاق آن طرف شوید مجله Super Science را روی میز کنار پنجره پیدا خواهید کرد. حال به سمت محل مشخص شده بروید. افراد زیادی به شما حمله می‌کنند آنها را از پیش رو برداشته و به سمت جلو بروید.  در اینجا خیلی مراقب باشید از هر سمت ممکن است دشمنان به سمتتان شلیک کنید بسیار مراقب باشید. یک روش بسیار خوب رفتن به بالکن طبقه بالاست چراکه در آنجا یک تفنگ نشانه دار وجود دارد. با زدن F به حالت نشانه بروید و فرودگاه را از دشمنان خالی کنید. در کنار یکی از سوله‌های انتهای فرودگاه چهارمین سوله سمت راست می‌توانید یک Cigarette Crad پیدا کنید. بعد از کشتن دشمنان به سمت محل مشخص شده در نقشه پیش روی کنید وارد اتاق شوید و دمو را ببینید.

بعد از دیدن دمو روبه روی بانک هستید وارد این محل شوید. به طبقه پایین بروید روی صندلی کنار پلیسی که در حال خواندن روزنامه است مجله Gangsters Monthly را پیدا خواهید کرد. با مرد پشت میز صحبت کنید و او را دنبال کنید تا دمو شروع شود.

مرحله یازدهم: Visiting Rich People

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است