راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Great Deal و Bon Appetit و Happy Birthday

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Great Deal و Bon Appetit و Happy Birthday

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Great Deal

مرحله دوازدهم: Great Deal (درجه سختی مرحله: آسان)

بعد از صحبت‌ها سوار ماشین شوید و با پائولی و کارلو به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید به طبقه بالای پارکینگ بروید. در محل مشخص شده پارک کنید و دمو را ببینید. بعد از دمو مهاجمان را بکشید.  بعد از کشتن آنها با مرد زخمی صحبت کنید.

حال باید کامیون را پوشش دهید تا به خارج از پارکینگ برود. جلوتر حرکت کنید و دشمنان طبقه پایین را بکشید مراقب باشید تعدادشان زیاد است. وقتی به طبقه پایین‌تر می‌روید راه با آتش مسدود می‌شود باید Splinker ها را برای خاموش کردن آتش روشن کنید وارد اتاق آنجا شوید و از پله‌ها پایین بروید مسیر را ادامه دهید مرد را بکشید و از پله‌ها بالا بروید. نارنجک و مجله Terror Tales که روی میز است را نیز بردارید. اگر خونتان کم است از کمک‌های اولیه روی دیوار استفاده کنید‌. فلکه را باز کنید تا آب آتش را خاموش کنید.

در را باز کنید و به سمت پایین بروید و از کامیون مراقبت کنید. بعد از کشتن دشمنان مسیر را به سمت طبقه اول بروید در اینجا جعبه کمک‌های اولیه وجود دارد. قبل از اینکه هرکاری بکنید در اتاق نگهبان مجله Dime Detective#4 را بردارید. بعد با سم صحبت کنید و دمو را ببینید. بعد از دمو با ماشین به دنبال کامیون بروید. دشمنانی که کامیون را تعقیب می‌کنند را نابود کنید و کامیون را دنبال کنید. به دشمنان شلیک کنید و کامیون را اسکورت کنید بعد از رسیدن به پارکینگ دمو را ببینید.


راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله Bon Appetit

مرحله سیزدهم: Bon Appetit (درجه سختی مرحله: آسان)

بعد از دمو سوار ماشین شوید و سالییری را به رستوران برسانید. بعد از رسیدن به رستوران دمو را ببینید. بعد از دمو دشمنان را بکشید و به سمت در پشتی و آشپزخانه بروید در آشپزخانه مجله‌ی Super Science#20 را پیدا خواهید کرد. در پشت رستوران مراقب باشید دشمنان از بالکن بالا به شما شلیک می‌کنند آنها را بکشید و به سمت کوچه کنار رستوران بروید و مسیر را ادامه دهید. استفاده از نارنجک در کوچه توصیه می‌شود با G نارنجک را به سمتشان بیندازید. دشمنان جلوی رستوران را نیز بکشید تا دمو شروع شود.

بعد از دمو به سمت آپارتمان کارلو بروید. در راه با سرعت مطمئنه بروید تا ماشین‌های پلیس از کنارتان عبور کنند. در محل مورد نظر پارک کنید و به دنبال سالییری وارد ساختمان شوید. در ساختنان کارلو فرار می‌کند تعقیب او ساده است بعد از کمی تعقیب و گریز در بالای نبردبان به او شلیک کنید تا دمو شروع شود.


راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله Happy Birthday

مرحله چهاردهم: Happy Birthday (درجه سختی مرحله: آسان)

در طبقه دوم با سالییری دیدار کنید. بعد از صحبت‌ها سوار ماشین شوید و به سمت اسکله بروید‌. در اسکله قبل از اینکه به دیدار سم بروید در سمت چپ  قبل از اینکه با او صحبت کنید روی میز  بالای پله‌ها مجله Dime Detective#1 را پیدا خواهید کرد. بعد از برداشتن مجله به پیش سم بروید.  بعد از صحبت با سم داخل اتاق شوید بعد اولین اتاق سمت راست  Cigarette Card#8 را پیدا خواهید کرد. بعد وارد در بعدی شوید و  در دستشویی را باز کنید تا لباس ملوان را بپوشید بعد به پیش سم برگردید. و او را دنبال کنید. به سمت قایق بروید تا دمو شروع شود.

بعد از دمو داخل کشتی هستید خود را به طبقه پایین‌تر برسانید در این طبقه با دو ملوان که با علامت سفید مشخص هستند، صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها  علامت زردی در نقشه مشخص می‌شود به طبقه پایین بروید و به علامت خود را برسانید. با مرد صحبت کنید و کلید را از روی میز بردارید در همین اتاق Mystery Fox را پیدا خواهید کرد، با E آن را بردارید. بعد به سمت علامت مشخص شده در نقشه در طبقه بالا بروید‌. مردی با شما درگیر می‌شود با مشت او را از پا در بیاورید. بعد در کنار همان محل دری وجود دارد آن را با کلید باز کنید.

بعد از دمویی کوتاهی اسلحه را پیدا خواهید کرد. در همین طبقه در آشپزخانه مجله Super Science را پیدا خواهید کرد. بعد به طبقه بالا بروید و خود را به محل مشخص شده برسانید تا دمو شروع شود. بعد از دمو صبر کنید تا آتش‌بازی شروع شود بعد سناتور را بکشید. بعد از کشتن او باید از قایق فرار کنید.به سمت عقب بروید اما مراقب نگهبانان باشید پشت هر چیزی مخفی شده و  به سمت طبقه پایین فرار کنید تا خود را به قایق برسانید و از کشتی فرار کنید‌ ماموریت تمام می‌شود.

مرحله پانزدهم: You Lucky Bastard

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است