راهنمای بازی مافیا 1 /مرحله: Running Man

راهنمای بازی مافیا 1 /مرحله یک: Running Man (درجه سختی مرحله: آسان)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 /مرحله یک: Running Man

مرحله دوم: Running Man

سوار تاکسی شوید و پیرزن را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. در موقع رانندگی مراقب باشید که از علامت قرمز روی سرعت‌سنج پیشی نگیرید و از ۳۰ کیلومتر بیشتر نروید‌. (با فشار L این محدودیت به صورت اتوماتیک ایجاد می‌شود) همینطور پیرزن در میان راه می‌خواهد رادیو را خاموش کنید با فشار عدد چهار رادیو را خاموش کنید. در ادامه سعی کنید تصادف نکنید و آرام بروید وقتی پیرزن را در پارک پیاده کردید علامت دیگری رو نقشه مشخص می‌شود دور بزنید و به آنجا بروید.

نزدیک مرد بایستید تا او سوار شود و به سمت محل مشخص شده بروید. در اینجا باید در زمانِ مشخص شده خود را برسانید و احتیاج نیست آرام رانندگی کنید با سرعت به سمت محل مشخص شده رانندگی کنید. نکته مهم در درجه سختی کلاسیک این است که پلیس نباید شما را تعقیب کند پس وقتی پلیسی روی نقشه دیدید که با علامت آبی مشخص است سریع L را بزنید تا محدودیت سرعت اعمال شود و آرام بروید و به خیابان دیگر بروید و باز سرعت خود را زیاد کنید تا به موقع به محل برسید.

بعد از رساندن مسافر نوبت بعدی است بپیچید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید و مرد را سوار کنید. در اینجا نیز قوانین را رعایت کنید و با سرعت زیر ۴۰ کیلومتر رانندگی کنید و خود را به محل مشخص شده برسانید. بعد از رساندن مرد دمو شروع می‌شود.

حال باید از دست دو مرد فرار کنید. اول به سمت راست بروید و از پله‌ها بالا رفته و مسیر را ادامه دهید. جلوتر از مانع بپرید و بعد از تور بالا بروید و بعد به درون اتاق کنار فنس‌ها بروید و از در دیگر خارج شوید و به سمت جلو بدوید. به سمت راست بروید و از پله‌ها بالا بروید. بعد به پایین بپرید و وارد خیابانی شوید که در نقشه مشخص است. از فنس‌ها بالا بروید و بعد از جعبه‌ها بالا رفته و خود را به آن سمت دیوار برسانید. از در بیرون بروید و بعد به سمت راست بروید و از جعبه‌ها بالا بروید و به سمت پشت‌بام خود را برسانید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و در آخر به سمت آن طرف دیوار بپرید تا دمو شروع شود.

مرحله سوم: Molotov Party

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

دیدگاه ها بسته شده است