راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Election Campaign

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Election Campaign (درجه سختی مرحله: متوسط)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Election Campaign

مرحله هفدهم: Election Campaign

یکی از بهترین مراحل بازی اغاز شده است. بعد از دمو به پیش وینچنزو بروید. بعد از صحبت با او می‌توانید از در دیگر هر اسلحه‌ای که دوست داشتید را بردارید. بعد از در خارج شده سوار ماشین در پارکینگ شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید.

باید راهی برای ورود به زندان پیدا کنید از سمت چپ دایره نارنجی که در نقشه مشخص است می‌توانید نبردبان را پیدا کنید از آن بالا رفته و داخل زندان شوید. با مردی که با علامت مشخص است صحبت کنید.  حال به سمت محل مشخص شده بروید و از نبردبان داخل فاضلاب پایین بروید. مسیر را در فاضلاب به سمت جلو ادامه دهید(یک مسیر بیشتر وجود ندارد بقیه مسیرها مسدود هستند) فردی به شما با مشت حمله می‌کند با زدن جای خالی( Alt) به موقع  و مشت (Q) او را بیهوش کنید و مسیر را ادامه دهید. از نبردبان دیگر بالا بروید تا به محیط زندان قدیمی برسید. داخل ساختمان شوید جلوتر بعد از بریدگی دستگیره را بکشید تا در باز شود، بعد داخل شوید.

سمت چپ بروید و بعد وارد اتاق انتهای راهرو شوید رو به رویتان مردی در حال بالا آوردن است به سمت چپ بروید تا انتها داخل شوید باز به سمت چپ بروید و وارد اولین اتاق شوید از مانع بپرید و دستگیره دیگر را نیز بکشید تا در باز شود.‌ از دری که باز شد داخل شوید. از پله‌ها بالا و بعد به سمت چپ بروید. تا به پله‌های دیگر برسید.

به طبقه سوم بروید در اینجا دو مرد به شما حمله می‌کنند آنها را از پا در بیاورید در انتهای راهرو دستگیره دیگر را بکشید تا درهای زندان باز شوند و در یکی از این سلول‌ها Dime Detective#5 را پیدا خواهید کرد. در همین طبقه یک دستگیره دیگر نیز وجود دارد آن را بکشید تا در دیگری باز شود داخل شوید مسیر را ادامه دهید. به اتاقی می‌رسید که مردی ایستاده است در انتهای اتاق Dime Detective#15 را پیدا خواهید کرد.

حال به سمت جلو بروید دری پیدا خواهید کرد آن را باز کنید اول از پله‌ها پایین بروید تا یک Mystery Fox پیدا کنید. بعد از پله‌ها بالا بروید. در انتهای پله‌ها در را باز کنید. بعد مسیر را ادامه دهید تا در انتها تفنگ نشانه دار را پیدا کنید.  تفنگ را بردارید فقط یک تیر باید بزنید و سیاستمدار را بکشید پس مراقب باشید. او با علامت زرد بالای سرش مشخص است. شیفت چپ را بگیرید تا نفس کشیدنتان را متوقف کنید و به سرش شلیک کنید.

به سرعت به سمت دری که آمدید بروید، بعد از دمویی کوتاه در روبه رویتان را باز کنید و مسیر را ادامه دهید تا دفتری در انتهای راهرو برسید در آنجا می‌توانید مجله Terror Tales#19 را پیدا کنید. مسیر را ادامه دهید تا به اتاق ۱۳ برسید وارد شوید و از سوراخ داخل شوید.

نیم خیز شوید و پلیس روبه رویتان را بیهوش کنید (Q) بعد به سمت دیگر زندان بروید و در سلول سوم سمت راست Cigarette Card#6 را بردارید. مراقب دو پلیس باشید و آنها را از پیش رو بردارید.مسیر را ادامه دهید در اینجا دستگیره را بکشید تا در باز شود در اینجا تیر و جعبه کمک‌های اولیه نیز وجود دارد. مسیر را به سمت جلو و در اولین راهرو به سمت راست بروید. داخل اتاق شوید دو پلیس در حال بازجویی از مردی هستند (عکس بالا) آنها را بکشید پلیس دیگری وارد می‌شود او را نیز از پیش رو بردارید و به سمت جلو پیش بروید تا به راهرو برسید.

پلیس‌های زیادی اینجا وجود دارد مراقب باشید و پشت چیزی پنهان شوید و تیراندازی کنید. پلیس‌ها در مینی مپ مشخص هستند مراقب باشید که غافلگیرتان نکنند.  پلیس‌ها از طبقه پایین نیز می‌آیند (دو سری) پس حواستان باشد. بعد از کشتن همه آنها از پله‌ها پایین بروید. در طبقه دوم در سمت چپ نقشه یک سلول وجود دارد که سوراخ است با زدن دستگیره‌ای که در این طبقه وجود دارد آن سلول را باز کنید و از آنجا به بیرون فرار کنید. کمی جلوتر بروید بعد سمت چپ از فنس به آن سمت بپرید پلیس را بیهوش کنید سوار ماشین شوید و فرار کنید تا پلیس‌ها شما را گم کنند. بعد از اینکه پلیس‌ها را گم کردید به سمت خانه بروید. وقتی به محل رسیدید از ماشین خارج شده و وارد خانه شوید.

مرحله هجدهم: Just for Relaxation

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است