نقشه مکان های مخفی بازی Mafia Definitive Edition

نقشه مکان های مخفی بازی Mafia Definitive Edition

در این بخش محل های مخفی و نکات پنهان بازی مافیای بازسازی شده را به طور کامل برایتان جمع آوری کردیم امیدوارم لذت ببرید.

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

با کلیک بر روی نقشه ها سایز اصلی آنها را مشاهده کنید.

20 مجله Dime Detectives در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Dime Detectives در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Dime Detectives در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Black Masks در تمام نقاط نقشه (فقط در Free Ride)

20 مجله Black Masks در تمام نقاط نقشه (فقط در Free Ride)

20 مجله Super Science Stories در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Super Science Stories در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Super Science Stories در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Terror Tales در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Terror Tales در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

20 مجله Terror Tales در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

10 مجله Gangsters Monthly در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

10 مجله Gangsters Monthly در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

10 مجله Gangsters Monthly در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

22 Cigarette Cards در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

22 Cigarette Cards در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

22 Cigarette Cards در تمام نقاط نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

Wanted Poster در تمام نقاط نقشه

Wanted Poster در تمام نقاط نقشه

Wanted Poster در تمام نقاط نقشه

5 ماشین مخفی در سراسر نقشه

5 ماشین مخفی در سراسر نقشه

5 ماشین مخفی در سراسر نقشه

50 روباه اسرار آمیز (Mystery Foxes ) در سراسر نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

50 روباه اسرار آمیز (Mystery Foxes ) در سراسر نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

50 روباه اسرار آمیز (Mystery Foxes ) در سراسر نقشه (برخی در مراحل اصلی هستند)

پست کارت ها بازی مافیا یک

پست کارت ها بازی مافیا یک

لباس های مخفی بازی مافیا یک

لباس های مخفی بازی مافیا یک

لباس های مخفی بازی مافیا یک

محل دقیق مراحل فرعی در بخش Free Ride (اول در بار سالییری در طبقه اول روی میز بیلیارد نوشته را بخوانید تا اولین Phone Booth باز شود تا بتوانید دیگر Phone Booth ها را که در نقشه مشخص است انجام دهید.) (فقط در Free Ride)

محل دقیق مراحل فرعی در بخش Free Ride

محل دقیق مراحل فرعی در بخش Free Ride

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است