راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Moonlighting

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Moonlighting (درجه سختی مرحله: آسان)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Moonlighting

مرحله نوزدهم: Moonlighting

بعد از دمو از پله‌ها بالا بروید و به طبقه دوم بروید قبل از اینکه وارد اتاق مدیر شوید به انتهای دیگر طبقه دوم که درِ اتاقی باز است بروید و مجله Dime Detective#2 را بردارید.  حال در اتاق مدیر را بشکنید و به دنبال او بروید. وقتی به طبقه پایین می‌رسید پلیس‌ها به سمت شما شلیک ‌می‌کنند سریع به پشت دیوار بروید و پناه بگیرید و منتظر بمانید که آنها از پناه بیرون بیایند و یکی یکی آنها را بکشید. بعد از کشتن دشمنان در اتاق کناری جعبه کمک‌های اولیه تیر و همین طور Cigarette Card#20 را بردارید. بعد می‌توانید به سمت محل مشخص شده بروید می‌توانید رئیس زندان را بکشید یا زنده بگذارید انتخاب با خودتان است اما کلید روی میز است.  بعد از برداشتن کلید به سمت محل مشخص شده و گاو صندوق بروید. بعد از دمو  باید از بانک فرار کنید.

به سمت جلو بروید و سریع پناه بگیرید چندین پلیس به سمتتان شلیک می‌کنند پناه بگیرید و به موقع آنها را از پیش رو بردارید. بعد از کشتن همه دشمنان پائولی جلو می‌رود و شما باید او را دنبال کنید.  وقتی به طبقه بالاتر رسیدید باز پائولی را دنبال کنید وقتی به بیرون بانک رسیدید به سرعت سوار ماشینی که مشخص شده شوید و بعد به سمت علامت سفید مشخص شده در نقشه بروید تا پلیس‌ها را دست به سر کنید.  کمی که از همه پلیس‌ها فاصله گرفتید ستاره‌ها چشمک زن شده و پلیس‌ها شما را گم می‌کنند.

بعد از این به سمت علامت مشخص شده در نقشه بروید. بعد از رسیدن به آن محل دمو شروع می‌شود و مرحله تمام می‌شود.

مرحله بیستم: The Death of Art

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است