راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Just for Relaxation

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Just for Relaxation (درجه سختی مرحله: متوسط)

راهنمایی کامل بازی Mafia Definitive Edition + نکات مخفی بازی (منوی اصلی)

راهنمای بازی مافیا 1 / مرحله: Just for Relaxation

مرحله هجدهم: Just for Relaxation

بعد از صحبت‌ها سوار ماشین شوید و از در خارج شوید تا دمو شروع شود. بعد از دمو به سمت چپ رانندگی کنید کمی جلوتر محلی در نقشه مشخص می‌شود یک کامیون است آن را بدزدید و بعد به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید و در محل پارک کنید تا دمو شروع شود.

پشت کامیون بمانید تا به محل برسید. این مرحله باید مخفیانه انجام شود. به سمت محل مشخص شده پیش بروید. وقتی به انتهای پیاده رو رسیدید به بالا رفته و خود را به پشت بام برسانید.

پشت بام را ادامه دهید و از طرف دیگر به پایین بپرید و پشت جعبه‌ها مخفی شوید و صحبت‌ها را گوش کنید. مراقب باشید در اینجا دو فرد غیر مسلح وجود دارد. از پشت جعبه‌ها به سمت جلو بروید و اول سمت چپی را بیهوش کنید و بعد به سراغ دیگری بروید. بعد از اینکه هر دو را بیهوش کردید از جعبه‌های سمت چپ  این قسمت بالا بروید و خود را به بالکن برسانید. مسیر را تا انتها ادامه دهید و از پنجره داخل شوید.(جلوتر نوشته را بخوانید) کمی جلوتر پله‌ها را به سمت چپ بروید.(پایین نروید) در انتهای راهرو وارد اولین اتاق شوید تا مجله Dime Detective#16 را روی میزی در اتاق پیدا کنید.

از اتاق خارج شوید و به سمت راست مسیر را ادامه دهید نگهبان را بیهوش کرده و در اتاق بگذارید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید.  تا به اتاقِ آخرِ راهرو قبل از پله‌های رو به پایین بروید وارد اتاق شوید و Cigarette Card#11 را از اتاق بردارید. (در اتاق‌ها می‌توانید نوشته‌ها را بخوانید هرچند چیز بدرد بخوری وجود ندارد.) به طبقه پایین بروید دو نفر در اینجا در حال گشت زنی هستند یکی یکی آنها را بیهوش کنید. بعد از این از در سمت راست آرام داخل شوید. یک مرد مسلح اینجاست بدون اینکه شما را ببینید او را بیهوش کنید (شلیک یک گلوله مرحله از دست می‌رود و به چک پوینت بازمیگردد) بعد از پله‌ها بالا رفته و داخل ساختمان دیگر شوید.

در اینجا چند مرد مسلح هستند پس بسیار مراقب باشید وارد اتاق روبه رویتان شوید و برگه را بخوانید بعد از در دیگر خارج شوید. در اینجا سه نگهبان وجود دارد بسیار مراقب باشید. مسیر را در همان راستا به سمت اتاق آنطرف بدون دیده شدن ادامه دهید. (پشت  دیواری که رویش نقشه است مخفی شوید و وقتی نگهبان به سمت دیگر می‌رود به سمت اتاق بروید.) در اتاق مجله Super Science#2 را پیدا خواهید کرد.

حال به بیرون بروید صبر کنید نگهبان‌ها به طرف دیگر بروند بعد از پله‌های سمت راست پایین بروید و خود را به طبقه اول برسانید. در طبقه پایین دو کارگر وجود دارد به سمت جلو بروید و پشت جعبه‌ها مخفیانه پیش بروید اولین کارگر را کمی جلوتر خواهید دید او را بیهوش کنید بعد کمی جلوتر به سمت چپ بروید کارگر دوم را نیز خواهید دید او را نیز بیهوش کنید به سمت راست مسیر را ادامه دهید. کمی جلوتر جعبه‌هایی با علامت سفید مشخص است هیچ کدام از انها جعبه مورد نظر نیست مسیر را ادامه دهید تا به آخرین جعبه انتهای ساختمان برسید آن را بررسی کنید تا جعبه مورد نظر را پیدا کرده باشید. علامتی روی نقشه مشخص می‌شود به سمت آن در بروید. آن را باز کنید تا دمو شروع شود.

بعد از دمو باید از دست پلیس‌ها فرار کنید. مراقب باشید که تولبار قرمز ماشین خالی نشود و با سرعت و دقت باید خود را از دایره قرمز مشخص شده در نقشه خارج کنید.  اول به جلو بروید به سمت راست بروید و گاردها را شکسته و از این بخش خارج شده و وارد محیط شهر شوید در اینجا به سمت چپ بروید و با سرعت و البته دقت به پیش بروید تا دشمنان را جا بگذارید.  دقت کنید در طول مسیر پلیس‌ها  جاده را بستند فقط باید از سمت دیگر بروید و مسیر را به سمت خارج از دایره قرمز ادامه دهید تا پلیس‌ها شما را گم کنند. سعی نکنید در طول مسیر تخلفی انجام دهید و مراقب باشید و سعی نکنید جلب توجه کنید اگر علامت تعجبی در خیابان بود صبر کنید تا رد شود و از سمت دیگر بروید. پلیس جاده‌ها را بسته اما برخی جاده‌ها را می‌توان از پیاده رو عبور کرد. از پلیس‌ها مخفی بمانید و از دایره قرمز خارج شوید تا بعد از چند ثانیه پلیس‌ها شما را گم‌ ‌کنند. علامتی روی نقشه مشخص می‌شود حال به آن سمت بروید تا بسته‌ها را تحویل دهید تا دمو شروع شود. بعد از دمو پائولی را دنبال کنید تا مرحله تمام شود.

مرحله نوزدهم: Moonlighting

دیگر مراحل و راهنمایی های بازی مافیای بازسازی شده

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است