Point of Interestهای مناطق مختلف بازی Forspoken

Point of Interestهای مناطق مختلف بازی Forspoken

راهنمای قدم به قدم بازی Forspoken (منوی اصلی)

[lwptoc]

منطقه‌ Blessed Plains

“دشت متبرک” اولین منطقه از چند منطقه “بزرگ” است که با آن روبرو خواهید شد. در اینجا کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، اما برای تکمیل همه آن‌ها بیش از حد تقلا نکنید زیرا چند چیز، مانند یکی از بناهای یادبود و هزارتوی قفل‌شده، برای تکمیل به توانایی‌های حرکتی پیشرفته نیاز دارند.

۱.مکان مورد علاقه (همان Point of Interest ): Blessed Plain Refuge

ویژگی: از درب ورود وارد شوید.

جوایز: نقطه‌ای برای Fast Travel، Crafting و Spellbook Challenge

۲. مکان مورد علاقه: Blessed Plain Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff Search استفاده کنید.

جوایز: نقطه‌ای برای Fast Travel و آشکار کردن نقشه‌‌ی محیط اطراف

۳. مکان مورد علاقه: Reeve

چگونگی دسترسی: دشمنان را در این مکان نابود کنید.

جوایز: یک طرح Clutch Nail پیدا می‌کنید.

۴. مکان مورد علاقه: Thane

ویژگی: دشمنان را در این مکان بکشید که شامل تعداد زیادی Canis Dirus می‌باشند.

جوایز: گردنبند Phool Sa

۵. مکان مورد علاقه: Ruins of Legra

ویژگی: دشمنان را نابود کنید که شامل دو Ogres می‌باشند.

جوایز: +1 Magic

۶. مکان مورد علاقه: Ruins of Sownley

ویژگی: اطراف را به دنبال Lore بگردید، یک دسته Kelaino اینجا در کمین‌ند.

جوایز: Archive Addition

۷. مکان مورد علاقه: Ruins of Hopston

ویژگی: اطراف را به دنبال Lore بگردید.

جوایز: Archived Addition

۸. مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Mylodon

جوایز: Welkind Garland x4

۹. مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Goliath

جوایز: Lucid Garland x4

۱۰. مکان مورد علاقه: Locked Labyrinth

ویژگی: هزارتوی قفل‌شده: Hill

جوایز: Divers Cloak

۱۱. مکان مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تبادل کنید.

جوایز: 5+ Defence

۱۲. مکان مورد علاقه: Monument To Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تبادل کنید.

جوایز: 5+ Defence

۱۳. مکان مورد علاقه: Monument To Justice

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تبادل کنید.

جوایز: 5+ Health

منطقه The Guardian’s Way

مستقیماً در جنوب سیپال The Guardians’ Way و قبل از منطقه خشک پرانوست قرار دارد.

۱.مکان مورد علاقه: The Guardian Way Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: نقطه‌ای برای Fast Travel کردن، ساخت‌وساز، چالش‌های Spellcraft

۲. مکان مورد علاقه: Guardians Way Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff Search استفاده کنید.

جوایز: نقطه‌ای برای Fast Travel کردن، آشکار کردن نقشه‌ی مخیط اطراف

۳. مکان مورد علاقه: Buraq Guild

ویژگی: منطقه را برای Lore بگردید-در ادامه مورد حمله قرار می‌گیرید.

جوایز: Archived Addtion

۴. مکان مورد علاقه: Solida Guild

ویژگی: مکان را برای یافتن Lore بگردید، در اینجا دشمنان زیادی وجود دارند.

جوایز: Archive Addition

۵. مکان مورد علاقه: Fort Wielky

ویژگی: دشمنان را در اینجا نابود کنید.

جوایز: طرح ناخن Dig Deep

۶. مکان مورد علاقه: Ligare

ویژگی: با دشمنان مبارزه کنید، دریابید چرا آنها به جان هم افتاده بودند.

جوایز: Valorous Cloak

۷. مکان مورد علاقه: هزارتوی قفل شده

ویژگی: Barier

جوایز: Lief Cloak

۸. مکان مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: دفاع +۵

۹. مکان مورد علاقه: Monument To Justice

ویژگی: همان قبلی

جوایز: 5+ Health

۱۰. مکان مورد علاقه: Monument To Wisdom

ویژگی: Flashback: Fortress Overrun

جوایز: Mana و Crag Grass

منطقه Middle Praenost

پرانوست میانی بزرگترین منطقه در این بخش است و کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.

 1. مکان مورد علاقه: Middle Praenost: Northern Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: نقطه‌ای برای Fast Travel کردن، ساخت‌وساز، چالش‌های Spellcraft

 1. مکان‌ مورد علاقه: Middle Praenost: Western Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: نقطه‌ای برای Fast Travel کردن، ساخت‌وساز، چالش‌های Spellcraft

 1. مکان مورد علاقه: Middle Praenost: Northern Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff Search استفاده کنید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، آشکار شدن نقشه

 1. مکان مورد علاقه: Middle Praenost: Western Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff Search استفاده کنید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، آشکار شدن نقشه

 1. مکان مورد علاقه: Middle Praenost: Eastern Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff Search استفاده کنید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، آشکار شدن نقشه

 1. مکان مورد علاقه: Abandoned Military Convoy

ویژگی: مکان را برای Lore بگردید.

جوایز: Archived Addition

 1. مکان مورد علاقه: Pronoia

ویژگی: دشمنان را بکشید که شامل Veranus نیز می‌شود.

جوایز: +1 Magic

 1. مکان مورد علاقه: Vivus

ویژگی: مکان را بگردید، اگر به صندوق نزدیک شوید به شما حمله خواهد شد.

جوایز: گردنبند Nadezhda

 1. مکان مورد علاقه: Vivus Cave

ویژگی: دشمنانی به نام Nunda و به دنبال آنها Miacis را نابود کنید. صندوقی حاوی Bumbershot نیز همینجا قرار دارد.

جوایز: 1+ Magic

 1. مکان مورد علاقه: Ruins of Svetlo

ویژگی: دشمنان را نابود کنید و به دنبال آنها Breakzombieها را به درک بفرستید.

جوایز: 1+ Magic

 1. مکان مورد علاقه: Kloros Guild

ویژگی: از بالا نفوذ کنید و Riven Carcass را در طبقه همکف شکست دهید.

جوایز: طرح ناخن III

 1. مکان مورد علاقه: Middle Praenost Hollow

ویژگی: دشمنان را نابود کنید.

جوایز: 1+Magic

 1. مکان مورد علاقه: Monument to Love

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: 15+ Healing Effect

 1. مکان مورد علاقه: Monument to Wisdom

ویژگی: Flashback: A Signal to Strike

جوایز: Mana و Spinestones

 1. مکان مورد علاقه: Tanta’s Familiar Monument

ویژگی: یواشکی به Familiar نزدیک شوید و آن را نوازش کنید.

منطقه The Citadel

بازدید شما از سیتادل در طول داستان مملو از خطر خواهد بود! خوشبختانه، در پایان آن Staminaی شما تقویت خواهد شد.

 1. مکان مورد علاقه: Citadel: Western Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

 1. مکان مورد علاقه: Citadel: Eastern Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

 1. مکان مورد علاقه: Citadel Belfry

ویژگی: وسط Belfry از Cuff Search بهره ببرید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، آشکار شدن نقشه

 1. مکان مورد علاقه: Mulberry Fount

ویژگی: از Cuff Search استفاده کنید.

جوایز: Shimmy

 1. مکان مورد علاقه: Fort Praenost

ویژگی: مبارزه با دو Boss که شوالیه‌های Recreant هستند، این بخشی از ماموریت داستانی بازی است.

جوایز: 100+ Stamina

 1. مکان مورد علاقه: Fort Virtus

ویژگی: دشمنان را نابود کنید.

جوایز: Xp

 1. مکان مورد علاقه: Ruins of Volek

ویژگی: دو موج از شوالیه‌های Errant را نابود کنید.

جوایز: 1+ Magic

 1. مکان مورد علاقه: Ruins of Vinos

ویژگی: دشمنان را نابود کنید.

جوایز: 1+ Magic

 1. مکان مورد علاقه: Ruins of Pagus

ویژگی: باید شوالیه‌های Errant و همینطور شوالیه‌ی Recreant را نابود کنید.

جوایز: گردنبند Sarka

 1. مکان مورد علاقه: Lithos Guild

ویژگی: صنف را برای Lore واکاوی کنید. در بالاترین طبقه با Ogre مبارزه کنید.

جوایز: Archived Addition

 1. مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Aiolornis

جوایز: Welkind Garland x4

 1. مکان مورد علاقه: Locked Labyrinth

ویژگی: Locked Labyrinth: Cliff

جوایز: Puissant cloak

 1. مکان مورد علاقه: Monument to Justice

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Health +5

The Water Garden

اولین منطقه‌ای که در Avoalet کاوش خواهید کرد، یکی از بزرگترین مناطق است.

مکان مورد علاقه (همان Point of Interest): Water Garden: Northern Refuge

ویژگی: وارد درب شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Water Garden: Central Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Water Garden: Southern Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Water Garden: Northern Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Water Garden: Western Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Water Garden: Central Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Water Garden: Southern Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Rosewood Fount

ویژگی: درون آب شیرجه بزنید.

جوایز: Soar

مکان مورد علاقه: Merveil Bridge

ویژگی: Unjust Enforcersها را نابود کنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Fort Eminn

ویژگی: Unjust Enforcersها را نابود کنید.

جوایز: Xp

مکان مورد علاقه: Gyuzel

ویژگی: Argentavis و Kelaino را نابود کنید.

جوایز: Judicious cloak

مکان مورد علاقه: Chichek

ویژگی: باید Riven Fang و Riven Wing و Riven Carcasses را نابود کنید.

جوایز: Blessed nail design

مکان مورد علاقه: Pastorale Courthouse

ویژگی: باید Ogreها و Boggartها را نابود کنید و بعد Unjust Enforcerها محاصره‌اتان می‌کنند.

جوایز: Xp

مکان مورد علاقه: Shoal Pond

ویژگی: باید دو Protosuchus را نابود کنید.

جوایز: گردنبند Aslani

مکان مورد علاقه: Driftwood Shore

ویژگی: باید Protosuchus و Merycodus را نابود کنید.

جوایز: Magic +1, access to Flotsam & Jetsam

مکان مورد علاقه: Ruins of Marr

ویژگی: دنبال Lore باشید و مراقب Klaino هم باشید.

جوایز: Archive Addition

مکان مورد علاقه: Ruins of Derbent

ویژگی: دو موج Unjust Enforcerها را نابود کنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Derbent Cave

ویژگی: باید Goliath و Unjustها را نابود کنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Quinkana

جوایز: Lucid Garland x4

مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Mylodon

جوایز: Welkin Garland x4

مکان مورد علاقه: Monument to Love

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Healing Effects +15

مکان مورد علاقه: Monument to Justice

ویژگی: صخره را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Health +5

مکان مورد علاقه: Monument to Wisdom

ویژگی: Flashback: A Vital Outpost

جوایز: Mana, Shore Violets

مکان مورد علاقه: Tanta’s Familiar Monument

ویژگی: Sneak up on the familiar and pet it.

جوایز: Another familiar will visit in safe places.

The Fountainfields

مکان مورد علاقه: Fountainfields Refug

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Supera Bridge

ویژگی: Boggartها و Hylomonusها را شکست دهید.

جوایز: Xp

مکان مورد علاقه: Colline

ویژگی: موج بزرگ Breakzombieها و Teratornis را نابود کنید.

جوایز: Yavuz Gagnant

مکان مورد علاقه: Ruins of Eskii

ویژگی: باید Riven Carcasses و Riven Claws را نابود کنید و با Unjustها نیز پیکار کنید.

جوایز: Twisted nail design

مکان مورد علاقه: Ruins of Ortasinda

ویژگی: باید Merycodus و Ilingoceros و Unjustها را نابود کنید.

مکان مورد علاقه: Cliffedge Cavern

ویژگی: دنبال Lore بگردید و از سوراخ بالای غار به داخلش بپرید.

جوایز: Archive Addition

مکان‌مورد علاقه:  Mutant

ویژگی: Altered Ilingoceros

جوایز: Lambent Garland x4

مکان مورد علاقه: Locked Labyrinth

ویژگی: Locked Labyrinth: Mountain Base

جوایز: Fain cloak

مکان مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Defense +5

مکان مورد علاقه:Monument to Wisdom

ویژگی: Flashback: A Bridge Too Far

جوایز: Mana, Anglestones

The Untrodden Forest

این منطقه شامل تجهیزات خوبی برای Equip کردن است.

مکان مورد علاقه: Untrodden Forest Refuge

ویژگی: وارد درب شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان‌ مورد علاقه: Untrodden Forest Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Molybdos Guild

ویژگی: از کنار با Zip وارد شوید و با Boggart و Gruagach بجگید.

جوایز: Faultless cloak (داخل صندوق)

مکان مورد علاقه: Croible

ویژگی: به دنبال Lore بگردید و Unjustها را بکشید.

جوایز: Archived Addition

مکان مورد علاقه: Ghelenek

ویژگی: از درب قفل شده وارد ساختمان شوید.

جوایز: Archived Addition

مکان مورد علاقه: Ruins of Tarihi

ویژگی: باید Unjustها و Pitiless Arbiterها را نابود کنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Ruins of Calme

ویژگی: باید با Riven Wings و Riven Carcasses و Riven Claws بجنگید.

جوایز: Amped nail design

مکان مورد علاقه: Locked Labyrinth

ویژگی: Locked Labyrinth: Depths

جوایز: Troth necklace

مکان مورد علاقه: Monument to Justice

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای بادبود تعامل کنید.

جوایز: Health +5

مکان مورد علاقه: Tanta’s Familiar Monument

ویژگی: دزدکی آن را نوازش کنید.

The Misty Shore

این منطقه زیبا به دلیل درختان بادکنکی جادویی که در آنجا رشد می‌کنند برای داستان بازی بسیار مهم است.

مکان مورد علاقه: Misty Shore Refuge

ویژگی: وارد درب شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Misty Shore Belfry

ویژگی: وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Saray Gate

ویژگی: بخشی از مرحله‌ی هفتم بازی است.

جوایز: Stamina +100

مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Quinkana

جوایز: Leaden Garland x4

مکان مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Defense +5

Samum Coast

این منطقه شوم جایی است که تانتا پراو و زندان باشکوه او را خواهید دید.

مکان مورد علاقه: Samum Coast: Western Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Samum Coast: Eastern Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Samum Coast: Western Belfry

ویژگی: در وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Samum Coast: Eastern Belfry

ویژگی: دز وسط Belfry از Cuff استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Perle

ویژگی: باید Riven Carcasses, Riven Wings, Riven Claws, Riven Antlers, Riven Jaws را از بین ببرید.

جوایز: Heavy nail design

مکان مورد علاقه: Ruins of Yuldis

ویژگی: باید Kelaino و Qiliania را از بین ببرید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید تا با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Defense +5

مکان مورد علاقه: Monument to Justice

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Health +5

Humble Plains

این محیط عظیم گاهی اوقات محل استقرار کابوس غول‌پیکر Bandersnatch است، بنابراین هنگام کاوش در این منطقه مراقب باشید!

مکان مورد علاقه: Humble Plain: Eastern Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Humble Plain: Western Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Humble Plain: Southern Belfry

ویژگی: از Cuff برای جستجو استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Humble Plain: Northern Belfry

ویژگی: از Cuff برای جستجو بهره ببرید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Alum Guild

ویژگی: کلاینوها و بوگارت‌ها را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Negotio

ویژگی: منطقه را بگردید، Breakzombieها را بزنید.

جوایز: Archived Addition

مکان مورد علاقه: Skinka

ویژگی: منطقه را برای Lore بگردید.

جوایز: Archived Addition

مکان مورد علاقه: Bear’s Den

ویژگی: Mylodon و Amphicyon و Qiliania را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Borophagus

جوایز: Welkin Garland x4

مکان مورد علاقه: Locked Labyrinth

ویژگی: Locked Labyrinth: Field

جوایز: Bonifate cloak

مکان مورد علاقه: Monument to Justice

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Health +5

Visorian Plateau

این یکی از بزرگ‌ترین مناطق ویسوریا است، بنابراین می‌توان گفت که کارهای زیادی برای انجام دادن در اینجا وجود دارد.

مکان مورد علاقه: Visorian Plateau Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، ساخت‌وساز، چالش‌های جادویی

مکان مورد علاقه: Visorian Plateau: Eastern Belfry

ویژگی: از Cuff برای جستجو استفاده کنید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، آشکار شدن نقشه

مکان مورد علاقه: Visorian Plateau: Western Belfry

ویژگی: از Cuff برای جستجو ایتفاده کنید.

جوایز: جابه‌جایی سریع، آشکار شدن نقشه

مکان مورد علاقه: Lilac Fount

ویژگی: درون آب شیرجه بزنید.

جوایز: Alb

مکان مورد علاقه: Visoria Castle: Main Gate

ویژگی: چهار فانوس اوریگی، ۳ فانوس و یک Ogre را نابود کنید.

جوایز: Stamina +100

مکان مورد علاقه: Heimur Library

ویژگی: دنبال Lore بگردید و اوگرها و بوگارت‌ها را بزنید.

جوایز: Archived Addition

مکان مورد علاقه: Fort Sestina

ویژگی: Riven Wings, Riven Carcasses, Riven Antlers را بزنید.

جوایز: Frostbite nail design

مکان مورد علاقه: Kaljan Guild

ویژگی: دو Ogre را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Ruins of Huwn

ویژگی: Breakzombieها و کلاینوها را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Ruins of Mercador

ویژگی: Amphicyon و Borophagus را بزنید.

جوایز: Audacious cloak

مکان مورد علاقه: Hidden Hollow

ویژگی: Oryggi Lantern را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Stegotretus

جوایز: Lambent Garland x4

مکان مورد علاقه: Mutant

ویژگی: Altered Nunda

جوایز: Lucid Garland x4

مکان مورد علاقه: Locked Labyrinth

ویژگی: Locked Labyrinth: West

جوایز: Whilom cloak

مکان مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Defense +5

مکان‌ مورد علاقه: Monument to Strength

ویژگی: صخره‌ها را بشکنید و با بنای یادبود تعامل کنید.

جوایز: Defense +5

مکان مورد علاقه: Monument to Wisdom

ویژگی: Flashback: Nightmare’s Roost

جوایز: Mana, Ringstone

Tanta’s Demesne

در اینجا با شهر/قلعه‌ی Visoroia و قلعه‌ی Olas آشنا می‌شوید که آخری تقریباً یک کتابخانه‌ی بزرگ است.

مکان مورد علاقه: Visoria Castle Town Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Tanta’s Demesne Refuge

ویژگی: از درب وارد شوید.

جوایز: Fast Travel Point, Crafting, Spellcraft Challenges

مکان مورد علاقه: Tanta’s Demesne: Eastern Belfry

ویژگی: از Cuff برای جستجو استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Tanta’s Demesne: Western Belfry

ویژگی: از Cuff برای جستجو استفاده کنید.

جوایز: Fast Travel Point, reveals nearby locations

مکان مورد علاقه: Astatos Guild

ویژگی: از سقف وارد شدید.

جوایز: Archive additions

مکان مورد علاقه: Kamall Library

ویژگی: منطقه را برای Lore بگردید و Ogreها و بوگارت‌ها را بزنید.

جوایز: Archive additions

مکان مورد علاقه: Fort Balada

ویژگی: ۳ فانوس اوریگی و یک فانوس باراداگا را نابود کنید.

جوایز: Xp

مکان مورد علاقه: Zakto

ویژگی: Riven Wings, Riven Carcasses, Riven Fangs را بزنید.

جوایز: Lit nail design

مکان مورد علاقه: Ruins of Brekka

ویژگی: Riven Wings, Riven Carcasses, Riven Fangs را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Ruins of Gustar

ویژگی: Amphicyon و Mylodon را بزنید.

جوایز: XP

مکان مورد علاقه: Ruins of Braige

ویژگی: Oryggi Lanternsها را نابود کنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Ruins of Stjornmal

ویژگی: Boggarts و Ogres را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Ruins of Antigo

ویژگی: Qiliania, Varanus و Ogres را بزنید.

جوایز: Xp

مکان مورد علاقه: Rampart Hollow

ویژگی: ogreها را نابود کنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: The Bridge of Beasts

ویژگی: Qiliania و Goliath را بزنید.

جوایز: Magic +1

مکان مورد علاقه: Mutant

جوایز: Lucid Garland x4

مکان مورد علاقه: Mutant

جوایز: Lambent Garland x4

مکان مورد علاقه: Mutant

جوایز: Welkin Garland x4

راهنمای قدم به قدم بازی Forspoken (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با بازی Forspoken

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است