قراردادهای ویچر3 / Contract: Strange Beast

قراردادهای ویچر3 / Contract: Strange Beast

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

قرار داد (Contract: Strange Beast)(حداقل لول 16)

قراردادهای ویچر3 / Contract: Strange Beast

وقتی تابلوی اعلانات منطقه‌ی Larvik را بررسی کنید این قرارداد را بدست می‌آورید. (یا با Thorleif صحبت کنید یا به دهکده بروید) در هر صورت بعد از بدست آوردن این قرارداد با Elder در Larvik صحبت کنید. محل دیگری در نقشه مشخص میشود به آنجا بروید. دو جسد را بررسی کنید بعد خون را پشت گاری شکسته بررسی کنید. یک رد پا آن طرف مشخص است آن را بررسی کنید و بعد رد پا را دنبال می‌کنیم تا به غار برسیم. وارد غار می‌شویم. محیط سمی است و منفجر می‌شود پس از مشعل استفاده نکنید. به سرعت از مناطق سمی رد شوید (یا از IGNI برای نابود این مکانها استفاده کنید)و از QUEN  استفاده کنید. بعد از عبور از سم‌ها دو Nekkar را بکشید. بعد از عبور از این مکان می‌توانید از مشعل استفاده کنید و مسیر را ادامه دهید. سه Nekkar  دیگر به شما حمله می کنند آنها را بکشید تا دمو را ببینید. Hagubman  وارد می شود. از QUEN  استفاده کنید و به او چند ضربه بزنید و ضربات او را جا خالی دهید. بعد از اینکه مقداری از خون او کم شد چهار Nekkar  به شما حمله می کنند آنها را بکشید تا باز Hagubman  ظاهر شود این روند را ادامه دهید تا Hagubman را بکشید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید و جایزه‌ی خود را دریافت کنید.

دیگر قراردادهای ویچر3:

دیدگاه ها بسته شده است