قراردادهای ویچر3 / Contract: The Phantom of Eldberg

قراردادهای ویچر3 / Contract: The Phantom of Eldberg

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

قرارداد 12 (Contract: The Phantom of Eldberg) (حداقل لول پیشنهادی 17 )

قراردادهای ویچر3 / Contract: The Phantom of Eldberg

به محل مشخص شده در نقشه بروید و  وقتی برای اولین وارد این کافه شدید دو نفر با شما صحبت می‌کنند گزینه ی اول را بزنید. بعد با Jorund صحبت کنید. با 310 کرون او راضی می‌شود و ماموریت را قبول کنید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به منطقه نزدیک می شوید Wrath ها به شما حمله می کنند. آنها غیب می‌شوند و از پشت به شما ضربه می‌زنند. از QUEN استفاده کنید و به موقع به آنها ضربه بزنید. به محل مشخص شده بروید و جنازه ی مرد را بررسی کنید. کمی جلوتر در خانه را بزنید و دمو را ببینید و با مرد صحبت کنید. از خانه خارج شوید و به سمت فانوس دریایی بروید. در طول مسیر مراقب Wrath ها باشید. به سمت فانوس دریایی بروید و درش را باز کنید و داخل شوید. از نبردبان بالا بروید. در بالا نامه را بردارید و بخوانید. باز از نبردبان بالا بروید.می توانید لوت محیط را نیز بردارید.

دیگر در اینجا خبری نیست از نبردبان‌ها پایین بروید و بیرون را بررسی کنید. روی بدنه‌ی فانوس را بررسی کنید. حال محلی دیگر روی نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید و باز با مرد حرف بزنید. در اینجا وارد باس می شوید. باید با Penitent مبارزه کنید. فاز اول وقتی است که هنوز آتش فانوس خاموش است باید دفاع کنید و وقتی باس به چند Wrath  تبدیل شد آنها را بکشید تا خون باس کم شود. همیشه از QUEN استفاده کنید و از YRDEN برای کند کردن دشمنان استفاده کنید. بعد از اینکه نور فانوس روشن شد می‌توانید به باس بیشتر آسیب برسانید او را در YRDEN گیر بیندازید و کارش را بسازید. بعد از این به محل مشخص شده در نقشه بروید. و با Jorund صحبت کنید و پولتان را دریافت کنید، وقتی ماموریت تمام می شود باز همان دو نفری که اول ماموریت آمدند وارد می شوند. اگر ماموریت فرعی King’s Gambit را انجام داده باشید هیچ اتفاقی برای Jorund  نمیفتد. اما اگر ماموریت را انجام نداده باشید Jorund  میمیرد و وارد ماموریت فرعی Stranger in a Strange Land می‌شوید. 

دیگر قراردادهای ویچر3:

دیدگاه ها بسته شده است