راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Stranger in a Strange Land

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Stranger in a Strange Land و  An Unpaid Debt

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(قبل از انجام ماموریت فرعی King’s Gambit حتما این ماموریت را انجام دهید تا Fail نشود.)

ماموریت فرعی (Stranger in a Strange Land)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Stranger in a Strange Land

بعد از انجام قرارداد (Contract: The Phantom of Eldberg) این ماموریت را بدست می آورید. از در خارج شوید و دمو را ببینید. در زندان افتادید باید از آنجا فرار کنید! جلوی در بروید و Talk را بزنید. گزینه‌ی اول را انتخاب کنید و از زندان خارج شوید. (Axii لول سه احتیاج است… اگر ندارید حتما زودتر Axii  خود را ارتقا دهید) اگر Axii  قویی ندارید زندانیان داخل زندان را کتک بزنید و هر چهار نفر را بزنید.  یک راه دیگر نیز وجود دارد اول با نگهبان حرف بزنید و بعد به آخر زندان بروید و با زندانی که دست به سینه ایستاده است حرف بزنید. باز به پیش نگهبان بروید و با او حرف بزنید. (با این روش ماموریت An Unpaid Debt را بعدا بدست می آورید. در پایین توضیح داده شده است.) در هر صورت به پیش قاضی می روید. بعد از صحبت ها آزاد می‌شوید و ماموریت  The Cave of Dreams را بدست می‌آورید.

ماموریت فرعی ( An Unpaid Debt)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Stranger in a Strange Land 1

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با مرد صحبت کنید. (اگر طبق روشی که در بالا در ماموریت (Stranger in a Strange Land) گفته شد بروید این ماموریت چند روز بعد ظاهر می‌شود. در محلی که در نقشه بالا مشخص است.) ماموریت را از مرد بپذیرید. و ماموریت An Unpaid Debt را بدست آوردید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید.  وقتی به محل می‌رسید دمو را ببینید.  در اینجا می توانید یا به حرف Simun گوش کنید و مرد را بکشید و یا خود Simun  را بکشید راهِ دیگری وجود ندارد. بعد از این انتخاب ماموریت تمام شده است.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است