راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Flesh for Sale و Following the Thread

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Flesh for Sale و Following the Thread

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی (Flesh for Sale)

ماموریت فرعی (Flesh for Sale)

ماموریت فرعی Following the Thread این ماموریت را Fail میکند. (توضیحات مرحله در پایین)

به Skellige و جزیره‌ی Faroe Isle (در جنوب شرقی نقشه قرار دارد بخش‌های Trottheim و Harviken را دارد.) وقتی به جزیره رفتید خود را به Trottheim برسانید. آنجا تحت کنترل دزدان دریایی‌ست… اول به Harviken بروید و بعد خود را به سمت دیگر نقشه یعنی Trottheim برسانید. در جلوی در دو نگهبان وجود دارد با آن‌ها صحبت کنید. خود را به جای آن فردی که مردها می‌گویند جا بزنید تا اجازه‌ی ورود بگیرید و ماموریت Flesh for Sale را بدست بیاورید. حال به دنبال مرد بروید. با رئیس دزدان دریایی صحبت کنید. در اینجا دو راه دارید یا راست بگویید و با دزدان دریایی بجنگید که تعدادشان زیاد است ولی باز انتخاب با شماست. راه دیگر نقشتان را ادامه دهید. انتخاب باشماست و تاثیری در داستان کلی ندارد ولی ما نقش را ادامه می‌دهیم. (گزینه اول) حال سه راه دارید می توانید 500 کرون پول بدهید یا از Axii  استفاده کنید یا نقشتان را لو بدهید. بهترین گزینه Axiiست .(گزینه دوم)  حال به محل مشخص شده بروید و برده‌ها را آزاد کنید. حال به محل مشخص شده در بیرون از دهکده بروید. دمو را ببینید ، برده ها آزاد شده‌اند و Diagram: Ban Ard breastplate را بدست آوردید.

 ماموریت فرعی (Following the Thread)

 ماموریت فرعی (Following the Thread)

قبل از انجام این ماموریت ، ماموریت فرعی Flesh for Sale (توضیحات در بالا) را انجام دهید چرا که با انجام دادن این ماموریت ماموریت Flesh for Sale از بین می‌رود.(همینطور قبل از انجام ماموریت Ugly Baby این ماموریت را انجام دهید تا این ماموریت Fail نشود.)

 به محل مشخص شده در نقشه بروید و با نگهبان حرف بزنید و اطلاعات بیشتری از ماجرا کسب کنید.  بعد از صحبت کردن با نگهبان به محل مشخص شده در نقشه بروید وارد خانه شوید و محیط را بررسی کنید خون روی زمین، رد پا، جنازه و هر چیز قرمزی که در محیط وجود دارد را بررسی کنید. بعد به دنبال رد پا بروید تا به رودخانه برسید. حال به سمت دیگر رودخانه رفته و محیط را بررسی کرده و وارد خانه شوید و به طبقه‌ی بالا بروید. مردی در حال مبارزه با Vampire است به او کمک کنید و با هم موجود را از بین ببرید. او غیب می‌شود و ناگهان به شما حمله می‌کند. از QUEN استفاده کرده به موقع جاخالی داده و حمله کنید. بعد از کشتن موجود با Lambert صحبت کنید و او را برای دریافت جایزه همراهی کنید.  سه نگهبان را کشته و به دنبال Lambert بروید.

حال محلی در نقشه مشخص است به آنجا بروید و با Lambert صحبت کنید تا او داستانش را برایتان تعریف کند. بعد از صحبت با او به پیش زنی می‌روید با او آرام صحبت کنید تا اطلاعات را از او بگیرید. بعد به Lambert بگویید دختر را نکشد. بعد از صحبت‌ها به محل مشخص شده در Skellige بروید و خود را به Trottheim برسانید در اینجا باید همه‌ی دزدان دریایی را بکشید. اول تیرکمان دارها را بکشید و بعد به سراغ بقیه بروید لوت همه را بردارید تا محل Hammond را پیدا کنید. (در انتهای شرقی نقشه است)  با Hammond صحبت کنید و بعد او و همراهانش را بکشید و لوتش را بردارید. در اینجا سه صندوق نیز وجود دارد می‌توانید آنها را خالی کنید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Lambert  صحبت کنید و به پیش Karadin بروید. بعد از صحبت در انتها شما باید تصمیم بگیرید که به خاطر کرده‌های گذشته‌اش او را بکشید یا ببخشید این کاملا دست شماست (تاثیر کلی در بازی ندارد) بعد از این انتخاب با Lambert صحبت می‌کنید و ماموریت تمام شده است.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است