راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Matter of Life and Death

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Matter of Life and Death

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(ماموریت اصلی The Isle of Mists این ماموریت را Fail می کند)

 (قبل از این ماموریت سعی کنید تمام ماموریت‌های دیگر شخصیت Triss را انجام بدهید چرا که تا اواخر بازی غیر فعال می‌شوند)

ماموریت فرعی (A Matter of Life and Death) 

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Matter of Life and Death

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Triss صحبت کنید. در حین صحبت با او بگویید که کمکش می‌کنید. بعد از اتمام صحبت‌ها به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. با مردی که کلیدهایش به رنگ قرمز است (کنار پل) ، صبحت کنید. بعد از صحبت به دنبال او بروید. در وسط راه چند نفر به شما حمله می کنند آنها را بکشید و دمو را ببینید. بعد از اتمام صحبت‌ها با Triss چند قسمت جدید در نقشه ظاهر می‌شود.

اول به پیش Elihal بروید تا لباس‌های مورد نظر را بخرید. وقتی به پیش او رفتید هر چهار ماسکی که علامت تعجب روی آنهاست را بخرید. اگر می‌خواهید ماموریت جانبی این بخش نیز کامل شود یک لباس نیز بخرید (ست کامل) و تن خود بکنید. بعد باز به پیش Triss بازگردید و دمو را ببینید و بگویید آماده رفتن هستید.  یکی از ماسک‌ها را به دلخواه انتخاب کنید. وارد مهمانی شده‌اید. کمی جلوتر مردی مست (با ماسک بنفش) جلوی Triss را می‌گیرد میتوانید با او مبارزه کنید و یا بی خیالش شوید. جلوتر بالای پله‌ها با مرد دیگری صحبت می کنید. بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید و با زن صحبت کنید.

در اینجا یک علامت تعجب روی نقشه می‌بینید می‌توانید با فردی که آنجاست Gwent بازی کنید. (سه دست می‌توانید بازی کنید.) (دو حالت دارد اگر دور اول بازی را بردید پس در دور دوم تمام تلاشتان را بکنید تا کارتی برای دور سوم برای او باقی نماند یا کاری کنید در دور اول ببرد ولی کارتهای زیادی از دست دهد. این دو تاکنیک به راحتی برای برد آنها  جوابگو است.) بعد از پیروزی در هر سه دست کارت Dandelion که یک کارت بسیار خوب است را بدست می آورید.

بعد از صحبت کردن با زن چند محل در نقشه مشخص می شوند. به آن مکان‌ها بروید و به دنبال فردی که ماسک پلنگ زده است بگردید. (عکس بالا مشخص است) با او صحبت کنید و بگویید که مادرش شما را فرستاده است.  بعد از صحبت کردن با او به محل جدید مشخص شده در نقشه بروید و روی نیمکت بنشینید.  کمی با Triss حرف بزنید. بعد از صحبت با او باید به دنبال او بروید. به دنبال او داخل هزارتو شوید و او را دنبال کنید و دمو را ببینید. انتخاب با شماست که او را ببوسید یا خیر. (اگر دوست دارید با او ارتباط عاشقانه داشته باشید او را ببوسید و به او بگویید دوستش دارید. هرچند اینکار ینیفر را ناراحت خواهد کرد!)

بعد از این دمو را ببینید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. در میانه‌ی راه سه نفر به شما حمله می‌کنند باید با آنها مشت زنی کنید. در اینجا می توانید از QUEN استفاده کنید. با Alt چپ جالی خالی دهید. در همین جا که با آنها مبارزه کردید یک صندوق نیز وجود دارد می‌توانید آن را خالی کنید. بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. ماموریت تمام شده است. (ماموریت فرعی Now or Never را بدست می آورید.)

مراحل فرعی دیگر

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است