راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Of Dairy and Darkness

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Of Dairy and Darkness

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی (Of Dairy and Darkness)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Of Dairy and Darkness

به محل مشخص شده در نقشه بروید و شروع به بررسی محیط کنید. کلیک راست را فشار دهید و روی دیوار خانه‌ی مخروبه را بررسی کنید. از پله‌ها بالا بروید و داخل خانه را بررسی کنید. علامت دایره مانند در خانه را بررسی کنید. در طبقه‌ی بالاتر می‌توانید یک نوشته را پیدا کنید آن را بخوانید. همینطور یک جعبه در طبقه‌ی بالا وجود دارد لوت آن را بردارید. برای ادامه دادن این ماموریت به lizard figurine احتیاج دارید که یک آیتم کوئیست است اگر آن را ندارید باید به شهر Novigrad برگردید و آیتم را در بخش Gildorf خریداری کنید. حال در محل دایره‌ای را دوباره بررسی کنید تا پورتال فعال شود.

بعد از وارد شدن به پورتال مشعل را روشن کنید و مسیر را ادامه دهید.  به یک دو راهی می رسید مسیر مستقیم را ادامه داده و به پایین بپرید. نزدیک تله‌ها نشوید به سرعت اکسیژن شما خالی می‌شود. همینطور مسیرتان را از لا به لای تله ها به سمت جلو ادامه دهید و با فشار دادن کلیک راست مسیر را بررسی کنید. در نقشه به یک قسمت L مانند می‌رسید از کنار از آن بالا بروید. از پله ها بالا بروید و مسیر را دنبال کنید. تا به محل مشخص شده برسید. کلیک راست را فشار دهید و بخش مشخص شده را بررسی کنید تا پرتال فعال شود. از پله‌ها پایین بروید و مسیر را دنبال کنید. تا به دایره ی نارنجی برسید. بعد به سمت محل دیگری که در نقشه مشخص می شود بروید. به درون آب بروید و مسیر را ادامه دهید تا به بخش دیگر برسید. (اگر زیر آب بیش از حد تاریک است از معجون Killer Whale استفاده کنید.) مسیر را ادامه دهید تا به خشکی برسید. از لبه بالا بروید تا به دایره دیگر برسید. (عکس بالا) مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به مانع دیگر برسید از آن نیز بالا بروید.

 از موانع بگذرید تا به آزمایشگاه برسید. در اینجا یک Foglet منتظر شماست. باید او را بکشید.  آنها غیب می شوند و با شکل مه مانند به سمت شما می‌آیند و به ناگاه ظاهر شده و حمله می‌کنند. تشخیص آنها کار سختی نیست و باید در موقع حمله‌ی آنها به سرعت جالی خالی دهید و بلافاصله حمله کنید. بهترین راه مقابله با آن استفاده از QUEN برای محافظت از خودتان است. اگر او به شکل غیب و مه آلود در آمد با ضربات پیاپی مه‌ها را نابود کنید تا ظاهر شود. کمی جلوتر میزی می‌بینید لوت آن را بردارید. کوئیست آیتم bull figurine  را بردارید و نوت Aeramas’ notes را بخوانید. جلوتر یک سنگ بزرگ است آن را بررسی کنید تا توهم از بین برود. مسیر را ادامه دهید. یک جعبه و لوت‌هایی که در انتهای مسیر است را بردارید. حال به سمت پرتال خاموش بروید و آن را بررسی کنید تا روشن شود و واردش شوید. یک دایره‌ی قرمز در وسط اتاق است. کلیک راست را فشار دهید و دورش را بررسی کنید… در سمت چپ یک سنگ قرمز است آن را بررسی کنید. Igni را روی آن انجام دهید همین کار را روی هرم سمت راست نیز انجام دهید تا دایره ی قرمز از بین برود. از پله ها بالا بروید. از جعبه snake figurine  را بردارید و بعد شمشیر را بررسی کنید و The Emmentaler را بردارید. ماموریت تمام شده است. (در پشت همین جا یک پرتال خاموش است آن را فعال کنید و از این مکان خارج شوید.)

مراحل فرعی دیگر

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است