راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی The Cave of Dreams

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی The Cave of Dreams

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(قبل از انجام ماموریت فرعی King’s Gambit حتما این ماموریت را انجام دهید تا Fail نشود.)

ماموریت فرعی (The Cave of Dreams)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی The Cave of Dreams

به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. در آنجا از Axii (لول دو می خواد) استفاده کنید تا نگهبان را راضی کنید تا با لوکاس حرف بزنید. وارد قایق شوید و با لوکاس حرف بزنید. و به او بگویید آمده رفتن هستید. با تعدادی از افراد وارد غار شوید. در اینجا بسیار مراقب باشید داخل Nekkar های زیادی وجود دارند آنها بسیار سریع هستند و به صورت آزار دهنده ای به شما حمله‌ور می‌شوند آنها را بکشید. همیشه از QUEN استفاده کنید و با Alt چپ جای خالی دهید و ضربه بزنید باید بسیار سریع باشید. بعد از کشتن آنها دمو را ببینید. بعد از دمو به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. به محل برسید و دمو را ببینید. یک سری روح به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید فقط دو روح سپردار برایتان دردسر درست می‌کنند که Axii  رویشان استفاده کنید و بعد به آنها ضربه بزنید.

بعد از شکست دادن آنها به محل نارنجی نقشه وارد شوید تا محلِ دیگری روی نقشه ظاهر شود به آنجا بروید. بعد از رسیدن به آنجا دمو را ببینید. دو پری دریایی را بکشید. در آسمان به آنها با تیر کمان شلیک کنید تا به زمین بیفتد و آنها را بکشید. حال محل دیگری در نقشه مشخص است به آنجا بروید. وقتی به محل رسیدید دمو را ببینید. باید مردی که آتش گرفته است را بکشید از QUEN استفاده کنید و به او ضربه بزنید تا کشته شود. بعد به محل دیگری که در نقشه ظاهر می‌شود بروید، دمو را ببیند. مبارزه با night Hunt را آغاز کنید در طول مبارزه همیشه از QUEN استفاده کنید. اول دو سگ را بکشید آنها همیشه خود را Heal می‌کنند پس باید خیلی سریع به آنها ضربه بزنید تا خونشان تمام شود. بعد به سراغ night Hunt بروید وقتی خونش در نیمه بود دمو را ببینید. ماموریت تمام شده است.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است