راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Cabaret

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Cabaret

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(ماموریت اصلی The Isle of Mists این ماموریت را Fail می کند)

ماموریت فرعی (Cabaret)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Cabaret

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Dandelion حرف بزنید. بعد از صحبت با او به محل دیگر در نقشه بروید. با زن صحبت کنید و وسیله را بگیرید و باز به محل مشخص شده بروید و تا قبل از نیمه شب آنجا صبر کنید تا Dandelion را ملاقات کنید. در اینجا نقشه‌ای می‌چینید وقتی در حال صحبت با زن هستید هر دیالوگی دوست داشتید انتخاب کنید حال باید با Dandelion  بجنگید پیروز شوید یا ببازید هیچ فرقی نمی‌کند.  صبح به آنجا بروید تا با Dandelion حرف بزنید. ولی او آنجا نیست با گروهی از کوتوله‌ها حرف می‌زنید. انتخاب‌های اینجا تاثیری در خط داستانی ندارد خودتان انتخاب کنید. بعد از این به محل جدید مشخص شده بروید و به دنبال Dandelion  بگردید. وقتی به محل رسیدید Dandelion را می‌بینید که به دری می‌کوبد با او صحبت کنید. بعد از صحبت کلیک راست را فشار دهید و به دنبال کلید بگردید. کلید داخل سطل کنار در است آن را بردارید. در را باز کنید و وارد شوید. در موقع صحبت گزینه‌های اولی را انتخاب کنید. بعد از صحبت‌ها محل دیگری در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. وارد خانه شوید و دمو را ببینید. با دو مرد مشت زنی کنید و آنها را شکست دهید. یک محل جدید در نقشه ظاهر می‌شود به آنجا بروید و با مرد صحبت کنید مسابقه را بپذیرید و در مسابقه پیروز شوید تا 80 کرون بدست بیاورید. بعد باز به پیش Dandelion  برگردید و با او صحبت کنید. بعد از این یک اتفاق برای Priscilla افتاده است. با دکتر حرف بزنید و قبول کنید که به دنبال او بروید.(ادامه در ماموریت Carnal Sins است)

مراحل فرعی دیگر

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است