راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی For the Advancement of Learning

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی For the Advancement of Learning

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(ماموریت اصلی The Isle of Mists این ماموریت را Fail می کند)

ماموریت فرعی(For the Advancement of Learning)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی For the Advancement of Learning

(انتخاب های شما در این مرحله تاثیر گذار است) به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید دمو را ببینید. در اینجا سه راه پیش روی شماست که به بررسی آنها می‌پردازیم : اولین حالت فرستادن او به Kaer Morhen برای این منظور بعد از انتخاب گزینه‌ی اول به ترتیب گزینه‌های >>اول Radovid never forgets >> دوم It’s suicide >> سوم Go to Kaer Morhen …. را انتخاب کنید. بعد در مورد نت‌ها حرف نزنید بعدا می‌توانید از او نت ها را بگیرید. (این تقریبا بهترین گزینه است چراکه در نبرد Kaer Morhen او در کنار شما خواهد جنگید و تاثیرگذار است!) (اگر او در نبرد Kaer Morhen حضور نداشته باشد Lambert کشته می‌شود با حضور او Lambert نجات پیدا می‌کند.) (اگر در مورد نت ها حرف بزنید در گزینه ی آخر آنها را نیز می‌توانید بگیرید.) دومین حالت فرستادن او به پیش Radovid برای این منظور : اول You used me >> دومی گزینه‌ی اول که serpent دارد >> سومی از دیالوگ خارج شوید… سومین حالت کشتن keira : هر گزینه ای به جز گزینه‌های بالا منجر به نبرد با او می‌شود. او با چند ضربه کشته می‌شود و نبرد راحتی برایتان خواهد بود.(انتخاب مثل همیشه باشماست) ماموریت تمام شده است. 

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است