راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Ghosts of the Past

راهنمای The Witcher 3 / ماموریتهای فرعی Ghosts of the Past و The Fall of the House of Reardon 

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(ماموریت اصلی The Isle of Mists این ماموریت را Fail می کند)

ماموریت فرعی (The Fall of the House of Reardon) (Ghosts of the Past)

در دهکده ی Lindevale وقتی تابلو اعلانات را بررسی کنید این ماموریت را بدست خواهید آورد. به محل مشخص شده در نقشه بروید و با زن که در حال گریه کردن است صحبت کنید. بعد از صحبت با زن ماموریت را بگیرید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید باید محیط را بررسی کنید کلیک راست را فشار دهید و محیط پیرامون را بررسی کنید. محیط پیرامونی خانه پر از تله می‌باشد باید بسیار مراقب باشید. در این دهکده دو ماموریت وجود دارد.

Ghosts of the Past

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Ghosts of the Past

وارد اسطبل شوید و دمو را ببینید. به روی زمین دقت کنید روی تله نروید که کشته می‌شوید. به نزدیکی هر تله که می‌روید روی آنها Disarm بزنید تا از کار بیفتند. کمی جلوتر یک نبردبان روی زمین است آن را بررسی کنید تا به بالای نبردبان رفته و Letho را ملاقات کنید. او در دردسر افتاده و عده‌ای می‌خواهند او را بکشند این دست شماست که به او کمک کرده یا امتنا بکنید. (در صورت امتنا ماموریت Fail می‌شود) اگر او را کمک بکنید باید جایزه بگیران را به همراه Letho  از سر راه بردارید. به دنبال او رفته و مبارزه با دشمنان را آغاز کنید. بعد از کشتن دشمنان وارد دمو می‌شوید. او درخواست دیگری دارد بپذیرید و به دنبال او بروید. (در اینجا قبل از اینکه به دنبال او بروید می توانید محیط را گشته و صندوق مخفی زن را پیدا کنید.در خانه ی سمت چپ پشت دیوار ویرانه‌ای قرار دارد.)

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی Ghosts of the Past

سعی کنید نزدیک او اسب سواری کنید و به دنبال او بروید. وقتی به محل رسیدید از اسب پیاده شده و به دنبال Letho  بروید. با یک سری دیگر از دشمنان خواهید جنگید بعد از پیروزی لوتها را بردارید و دوباره به دنبال Letho بروید. بعد از رسیدن به دهکده وارد دمو می‌شویم در آخر می توانید انتخاب کنید سربازان را بکشید یا درگیری ایجاد نکنید بهتر است آنها را بکشید و در آخر با Letho حرف بزنید. او را به Kaer Morhen دعوت کنید در مراحل پایانی او به کمک شما می آید. این ماموریت تمام شده است.

The Fall of the House of Reardon

بعد از انجام ماموریت بالا به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Dolores حرف بزنید و it’s Safe now را بزنید. ماموریت تمام شده است.

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است