قراردادهای ویچر3 / Contract: Swamp Thing

قراردادهای ویچر3 / Contract: Swamp Thing

قرار داد (Contract: Swamp Thing) (حداقل لول پیشنهادی 12)

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

قراردادهای ویچر3 / Contract: Swamp Thing

وقتی تابلوی اعلانات منطقه ی Downwarren را بررسی می‌کنید این قرارداد را بدست می‌آورید. به محل مورد نظر پیش مرد بروید و با او صحبت کنید. سر پول چانه بزنید با 280 موافقت می‌کند (شایدم بیشترم بتونید بگیرید) بعد از پذیرش قرارداد به محل مورد نظر برای بررسی بیشتر بروید. در اینجا محلی وجود دارد که در داخل آن نمی‌توانید نفس بکشید کاملا با دقت پیش بروید و از خانه‌ای که وسط راه می‌بینید برای نفس گیری استفاده بکنید. در کنار همان جا یک جسد وجود دارد آن را بررسی کنید. وقتی به محل می‌رسید تعدادی Drowner می بینید آنها را بکشید. بعد از کشتن آنها کلیک راست را فشار دهید و محیط را نگاه کنید. جسد و علامت کنار آن را بررسی کنید. رد پا مشخص می شود. به محل مشخص شده در نقش بروید. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. جلوتر سنگی بزرگ می‌بینید که به نظر غیر واقعی می‌رسد آن را بررسی کنید. توهم از بین می‌رود و می‌توانید داخل شوید. در اینجا تعدادی Foglet وجود دارند آنها در مه غیب می‌شوند و به صورت ناگهانی حمله می‌کنند. نقطه ضعف آنها استفاده از  QUEN است.

بعد از کشتن آنها جلوتر یک صندوق پیدا می‌کنید باید کمی دقت کنید گل و لای به آن چسبیده است. به سمت داخل غار پیش بروید. از مشعل برای روشن کردن مسیر استفاده کنید. وقتی به انتهای غار نزدیک شوید دمو شروع می شود. یک Foglet بسیار بزرگ به شما حمله می‌کند. باید همیشه از QUEN  استفاده کنید و با غلت زدن در محیط جا به جا شوید. او تعداد زیادی مانند خودش در محیط درست می‌کند و به نوعی شما را دچار توهم می‌کند. در محیط باید خیلی دقت کنید چرا که ضربات ناگهانی به شما وارد می‌شود باید با دقت به محیط نگاه کنید توهم ها را با شمشیر کنار بزنید تا موجود اصلی را ببینید و به او یورش برده و ضربه بزنید. بعد از چند ضربه باز غیب می شود و توهم آغاز می شود. (هیچ وقت در محیط ثابت نایستید) این چرخه را ادامه دهید تا او را از پای در بیاورید.  شمشیر Carabella را بدست می آورید. به پیش مردی که ماموریت را از او گرفتید برگردید او به شما می‌گوید فعلا پول کافی ندارد ولی ظرف یک هفته دوبرابر پول را به شما می دهد به او اطمینان کرده و وقت بدهید.  (اگر قبول کردید 7 روزِ بازی صبر کنید و بعد به پیش مرد برگردید و پولتان را بگیرید و ماموریت تمام می شود.)

دیگر قراردادهای ویچر3:

دیدگاه ها بسته شده است