راهنمای The Witcher 3 / مرحله A Poet Under Pressure

راهنمای The Witcher 3 / مرحله A Poet Under Pressure

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله A Poet Under Pressure )

راهنمای The Witcher 3 / مرحله A Poet Under Pressure

اگر در ماموریت اصلی (Count Reuven’s Treasure) به Dijkstra  کمک کرده باشید می توانید از او برای این ماموریت و نجات Dandelion کمک بخواهید. به حمام بروید و با او صحبت کنید. بعد از صحبت کردن با او در ماموریت پیش رو چند نفر را به عنوان کمک دریافت می کنید.(اگر در مورد نوع ماموریتی که می خواهید انجام دهید حرف بزنید تعداد بیشتری نیرو بدست می آورید.) بعد از اتمام صحبت ها به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Zoltan  صحبت کنید. می توانید اجازه بدهید  Priscilla  بماند تا با او یک دست Gwent بازی کنید. (بیشتر کارت های او Combat است پس Frost را اگر توانستید انتخاب کنید… دقت کنید در دو دست باید پیروز شوید، دو حالت دارد اگر دور اول بازی را بردید پس در دور دوم تمام تلاشتان را بکنید تا کارتی برای دور سوم برای او باقی نماند یا کاری کنید در دور اول ببرد ولی کارتهای زیادی از دست دهد. این دو تاکنیک به راحتی برای برد او جوابگو است. )

بعد از اینکه بازی تمام شود دمو شروع می شود. در اینجا می توانید اول ویچ هانتر ها را بکشید و لوت ها را بردارید. بعد از این به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید و بررسی را آغاز کنید. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بگردید علامت قرمز روی زمین را دنبال کنید. به جایی می رسید که تعدادی Drowner به شما حمله می کنند آنها را بکشید. بعد از کشتن آنها باز محیط را بررسی کنید تا دایره نارنجی جدید ظاهر شود… مسیر را دنبال کنید. از کنار کندوهای عسل بگذرید و مسیر را ادامه دهید. (می توانید از کندوها عسل بردارید.) به دنبال رد سم اسب مسیر را ادامه دهید. از کنار مزرعه های گل آفتاب گردان بگذرید و به دنبال رد بروید. رد پاها در کنار مردی تمام می شود با او صحبت کنید. کمی جلوتر چیزی روی زمین است آن را بررسی کنید. و بعد از این مسیر بو را دنبال کنید. به جایی می رسید که یک اسب مرده را پیدا می کنید. در اینجا با سه مرد کوتوله حرف بزنید. کلید را از آنها بگیرید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. درِ زیرزمین را باز کنید و وارد شوید. در اینجا صندوق جلوی در را خالی کنید. در اتاق بعدی از نبردبان بالا بروید و وارد اتاق شوید. (در محیط لوت ها را بردارید) ویچ هانتر را بکشید و بعد Dandelion  را آزاد کنید و دمو را ببینید.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Ciri’s Story: Breakneck Speed)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است