راهنمای The Witcher 3 / مرحله Destination: Skellige

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Destination: Skellige

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Destination: Skellige )

راهنمای مراحل ویچر 3 مرحله ی Destination Skellige

به پیش قایق ها در اسلکه بروید و با ملوانان در مورد رفتن به Skellige حرف بزنید. با کاپیتان liglad حرف بزنید او به شما محلی را معرفی می کنید که افرادی در آنجا ممکن است به Skellige بروند. به آنجا بروید و با کاپیتان حرف بزنید. 1000 کرون برای رفتن به آنجا احتیاج است. پول را بدهید (اگر آماده نکردید آن را با انجام ماموریت ها بدست بیاورید.) و سفر را آغاز کنید. دمو را ببینید. وقتی دمو تمام شد در وسط دریا و طوفان هستید و عده ای به کشتی حمله کردند چند نفری از آنها را بکشید تا باز دمو شروع شود. کشتی غرق می شود و گرالت بیهوش می شود. بعد از اینکه بهوش می آیید مردی بالا سر شماست با او حرف بزنید در آخر می توانید به خاطر حرفی که در مورد ینیفر زد  با او یک مشت زنی داشته باشید! یا اینکه هیچ کاری نکنید دست شماست. بعد از صحبت با او به محل مشخص شده در نقشه بروید. (می توانید به محل غرق شدن کشتی ها بروید و وسایل و جعبه ها را بردارید.) (در آن نزدیکی کشتی دوم  یک PLACE OF POWER نیز وجود دارد.) به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. ماموریت انجام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The King is Dead – Long Live the King)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است