راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ladies of the Wood

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ladies of the Wood

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ladies of the Wood )

برای بدست آوردن این ماموریت ابتدا باید ماموریت Wandering in the Dark را انجام داده باشید و بعد در Inventory کتابی با نام  Ladies of the Wood را بخوانید تا علامت روی نقشه مشخص شود.

به محل مشخص شده در نقشه بروید. کلیک راست را فشار دهید و بعد روی جسد Examine کنید. وارد دمو می شوید. کلیک راست را فشار دهید و به دنبال علائم قرمز محیط پیش بروید. دقیقا در همان جاده خاکی حرکت کنید مسیر درست است. به یک برکه ی کوچک می رسید از آن نیز بگذرید و مسیر را ادامه دهید. مسیر را ادامه دهید تا به روستا برسید و دمو شروع شود. بعد از اینکه صحبت ها تمام شد وارد کلبه شوید و با پسر بچه صحبت کنید. به بیرون بروید و با دیگر بچه ها حرف بزنید. با بچه ها قایم موشک بازی کنید تا به شما اطلاعات بدهند.  رد پا را دنبال کنید تا اولین بچه را در کلبه ی نزدیک پیدا کنید. با او صحبت کنید. بچه بعدی بالای کلبه ی دیگر است کلیک راست کنید تا رد پایش مشخص شود به بالای کلبه بروید و رد پا را دنبال کنید تا طرف دیگر کلبه به پایین بپرید ، زیر علف ها او را پیدا می کنید. رد پای نفر سوم را جلوی کلبه ی دیگر پیدا می کنید وارد شوید و رد پا را دنبال کنید. در حقیقت او از پنجره کوچک به پشت کلبه رفته است به پشت کلبه بروید و رد پا را دنبال کنید. دختر بچه را پیدا کردید. رو به روی همان خانه رد پای نفر چهارم را پیدا می کنید آن را دنبال کنید تا به پشت دیگر کلبه بروید. او را پیدا خواهید کرد.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ladies of the Wood

بعد از دمو با پسر بچه صحبت کنید تا محل Johnny را پیدا کنید. به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید موجودات را شکست بدهید. بعد محیط را با فشار دادن کلیک راست بررسی کنید. رد پاهای کوچکی را پیدا خواهید کرد آنجا را بررسی کنید. کلیک راست را فشار دهید تا مسیر رد پا مشخص شود و آن را دنبال کنید. در طول مسیر Drowner ها به شما حمله می کنند آنها را شکست دهید. بهترین راه حل استفاده از QUEN  برای دفاع جای خالی و ضربه ی به موقع است. آنها همچنین به آتش نیز حساس هستند. بعد از کشتن آنها مسیر رد پا را ادامه دهید. تا به یک سوراخ برسید. آنجا را بررسی کنید وارد دمو می شویم. بعد از دمو به دنبال Johnny بروید. جلوتر چند Drowner به شما حمله می کنند آنها را بکشید و Johnny را دنبال کنید. بعد از رسیدن به محل مورد نظر باید به بالا بروید. مسیر سمت چپ را در نظر بگیرید و لبه ها را بگیرید و به سمت بالا بروید. در بالا چندین پرنده می بینید که به سمت شما هجوم می آورند. تیر کمان را در دست بگیرید و به سمتشان شلیک کنید تا روی زمین بیفتند و بعد با ضربات سنگین (شیفت+کلیک چپ) کارشان را بسازید. QUEN  فراموش نشود و همین طور AARD نیز بسیار آنها را اذیت می کند. به موقع جای خالی دهید و ضربه بزنید تا آنها را بکشید بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید و بررسی کنید و لوت همه را بردارید.

 بعد به محلی که در نقشه است بروید و با Johnny  حرف بزنید. بعد از صحبت به دنبال او بروید. چند Drowner به شما حمله می کنند آنها را بکشید. دنبال Johnny بروید تا به دهکده برسید و بعد دمو را ببینید. بعد از دیدن دمو به محل مشخص شده در نقشه  بروید و با Ealdorman حرف بزنید. بعد از حرف زدن با او به محل مشخص شده در نقشه بروید. کمی که جلوتر می روید صدای عجیبی می شنوید. (یک ماموریت دیگر می گیرید.) به محل مشخص شده در نقشه بروید. گرگ ها به سمت شما حمله می کنند. اول ماموریت The Whispering Hillock را انجام دهید و بعد ادامه می دهیم.

ادامه ی ماموریت…

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ladies of the Wood

بعد از انجام ماموریت The Whispering Hillock به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. با عجوزه های عجیب و غریب حرف بزنید. ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The Whispering Hillock)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است