راهنمای The Witcher 3 / مرحله Nameless

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Nameless

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Nameless )

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Nameless

بعد از دیدن دمو از پله بالا بروید و به محل مشخص شده در نقشه خود را برسانید. دمو را ببینید. بعد از صحبت با Yenifer محل را بررسی کنید روی زمین خون  و بخش های قرمز دیگر  و همینطور رد پا را کامل بررسی کنید. بعد کلیک راست را فشار دهید و رد پا را دنبال کنید. به پایین بروید و باز رد پا را دنبال کنید. گرگ ها را در میانه ی راه بکشید و مسیر را ادامه دهید.  جلوتر چندین گرگ دیگر وجود دارد آنها را بکشید. جلوی آنها رد پاها و خون زیادی می بینید آنجا را بررسی کنید. کلیک راست را فشار دهید و باز رد پا را دنبال کنید تا به یک در بسته برسید وقتی در را بررسی کنید محل دیگری روی نقشه نمایان می شود. همان میسر رد پاها را برگردید و اینبار از مسیر سمت چپ وارد شوید. (عکس بالا)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Nameless

مسیر را به سمت محل مشخص شده در نقشه ادامه دهید از بلندی به پایین بپرید و از پل چوبی رد شوید. بعد از پل رد پاهایی وجود دارد آنها را بررسی کنید. و رد پا را دنبال کنید از روی دیوار کوتاه می توانید بالا بروید و به آن سمتش خود را برسانید و بعد مسیر ردپاها را دنبال کنید. یک غار در آن نزدیکی می بینید وارد آن شوید. دمو را ببینید. بعد گرگینه به شما حمله می کند او را شکست دهید و با او صحبت کنید. بپزیرید که به او کمک می کنید. بعد به او غذا بدهید.ماموریت فرعی In Wolf’s Clothing را بدست می آوردید که بعدا انجام می دهیم. فعلا لوت را بردارید از غار بیرون بیایید و خود را به درون چاهی که در آن محدود است بیندازید. (اول آنجا را بررسی کنید تا چاه را پیدا کنید. راه دیگر از طریق کانال آب است.) وقتی در چاه هستید از آب بیرون بیایید و به انتهای چاه بروید و جسد مرد را بررسی کنید. دمو را ببینید. کنترل سیری را در دست داریم.ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The Calm Before the Storm و A Mysterious Passenger )

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است